از انجمن حمایت زندگی برنامه آموزش و پرورش جوانان

از انجمن حمایت زندگی برنامه آموزش و پرورش جوانان

منبع معیشت، منبع زندگی

برنامه آموزش و پرورش جوانان برای زندگی بهتر

برنامه آموزش و پرورش  برای افراد 24-18 ساله  شهروند ترکیه و جوانان تحت حفاظت سوریه آغاز شد

20 OCAKPAZAR 2019 آخرین تاریخ برای مراجعه در دوره های آموزشی

 برنامه آموزش و کارآموزی برای جوانان از انجمن حمایت از زندگی

 برنامه آموزش و کاراموزی  برای افراد  24-18 ساله شهروند ترکیه و جوانان تحت حفاظت سوریه  آغاز شد.

با استفاده از این برنامه، می توانید مهارت های زندگی خود را با آموزش های دارای گواهینامه بهبود بخشید و می توانید اولین قدم  را برای شغل امن تر بردارید. اگر شما با موفقیت این آموزش را طی کرده اید، شما حق دارید که در یک برنامه کارآموزی قرار بگیرید.

برای مراجعه باید شرایط زیر را داشته باشید:

) برای داشتن شناسه حفاظت موقت (شماره 99

گرفتن شناسه حفاظت موقت حداقل 6 ماه باید تکمیل شود

باید در استانبول ثبت باشد.

برای داشتن دانش پایه ترکیه

 بین 24-18 ساله باشد.

 خانه حمایت به زندگی İstanbul Küçükçekmece

آدرس:

 Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.216.Çıkmaz Atakent 1.Etap Klima Blokları No:18G Küçükçekmece

 +90 (212)697 54 35 / +90 (549) 818 55 17 / +90 (549)822 06 62شماره تلفن:

 نکته : در طی دوره آموزش اگر کارآموزان مرتب شرکت بکنند، پشتیبانی هزینه روزانه، حمل و نقل و غذا  ارائه می شود.

www.hayatadestek.org