صاحب کار سوریه‌ای است و من سوریه‌ای، من اجازه کار می‌خواهم

به صفحه اصلی برگردانید

صاحب کار سوریه‌ای است و من سوریه‌ای، من اجازه کار می‌خواهم

من شیروان هستم، 20 سال درم و 6 سال‌است که با خانواده‌ام در شهر شانلی‌اورفا زندگی می‌کنم.  3 سال‌است که در یک کارگاه نساجی همراه برادرم کار می‌کنم.  در کارگاه، از ترکیه و سوریه 20 کس داریم تیشورت تهیه می‌کنیم. وقتی که با رُهات، پسر عمو‌ام که کیملیکش در استادبول‌است و به همین دلیل در آنجا کار می کند تماس گرفتم، از او فهمیدم که در کارگاه آنها یک بازرسی انجام یافته  و برای این که اجازه کار ندارد  ماموران او را جزا داده‌اند. اطلاع داشتم که درمورد جزایی که به او داده شده بود، به وبسایتی که اسمش مرکز حمایت از کارگر است مراجعه کرده و با کمک  وکیل‌هایی که در مرکز حمایت از کارگر هستند به این جزا اعتراض کرده و لغو  شده و به وسیله‌ی راهنمایی وکیل‌های مرکز حمایت از کارگر اجازه کار هم به دست آورده‌است. پسر‌عموی‌ من  رُهات به من هشدار داد که برای اینکه من هم به مجازات پول دچار نشوم، باید اجازه کار بگیرم؛ وقتی که من به او اطلاع دادم که صاحب کار من از سوریه است و کارگاه هم رخصت ندارد، او گفت که من در مورد تفصیلات اطلاع ندارم، اگر من بخواهم می‌توانم از مرکزحمایت از کارگر یاد بگیرم، و به همین سبب من به وبسایت آن مرکز مراجعه کردم. مترجم زبان عربی  را بیان کردم که صاحب کار من از سوریه‌است و علی‌رغم اینکه کارگاه رخصت ندارد، من از آنها اجازه کار درخواست کرده‌ام. با راهنمایی مترجم زبان عربی و وکیل دادگستری، کارگاهِ کارفرمای من را رخصت کردیم و علاوه‌براین، برای همه سوری‌هایی که در آنجا کارگر بودند اجازه کار گرفتیم. توسط راهنمایی راستِ مرکز حمایت از کارگر دیگر من ثبت شده‌ام و در امن دارم کار می کنم.