کاش اول که به ترکیه آمده بودم ،هویتم را گرفته بودم

BACK TO HOME

کاش اول که به ترکیه آمده بودم ،هویتم را گرفته بودم

سلام من محمد هستم ، حدود 2 سال است که در بورسا زندگی می کنم. من کارت شناسایی نداشتم زیرا به طور قانونی به بورس نیامدم. من در مورد صدور شناسه فکر کردم ، اما دوستانم به من گفتند که من به شناسه احتیاج ندارم. من هم علاقه ای نداشتم ، چون هیچ شغل رسمی نداشتم. حتی نیازی نداشتم از محله خارج شوم.

از چند هفته پیش همه چیز خوب بود. همسرم باردار بود و زایمان کردنش خیلی نزدیک بود. ما هم به بیمارستان رفتیم. ولی به دلیل اینکه من کارت شناسایی نداشتم نتوانیسنیم به بیمارستان وارید بشوم. پرسیدم به دلیل چیه گفتند من هم باید کارت شناسایی داشته باشم. نمی دانستم چه بایست بکنم. اگر نمی توانیستم کارت شناسایی بگیرم زایمان بچه ام به بیفتد.وقتی که  در حالی بیچارگی فکر می کردم، خالد که در خیابان ویشنه با ایشان کار می کردم به من درباره مرکز حمایت از کارگران اطلات داده است.  گفت : ” سوالتان را به وب سایت مینویسی، آنها زنگ می زنند و جواب تان را می دهند.” نمی خواستم بنویسم چون مشکل من مربوط به محل کار نبود. صادقانه بگویم ، من به چنین موسساتی اعتماد نمی کردم. خالد در هنگام استراحت وب سایت را بر روی تلفن خود باز کرد. او وارد اطلاعات من شد و مشکل من را نوشت. من هیچ امیدی نداشتم اما تلفن من حدود ساعت 17:00 عصر شب زنگ زد. از سرپرست هنر اجازه گرفتم و به تلفن جواب دادم. یک کسانی زبام عربی به من گفت که از مرکز حمایت از کارگران زنگ می زنم و پیشک یک وکیل است. در ابتدا نمی توانستم به خاطر بیاورم ، و سپس وقتی در مورد وضعیت همسرم صحبت کرد، فهمیدم که این پیام ارسال شده توسط خالد است. با وکیل صحبت کردم ، در مورد اوضاع من به او گفتم. به دلیل فوریت وضعیت همسرم، مرا به مرکز حمایت از پناهندگان در بورسا فرستاد.

به دلیل اینکه شرایط همسرم فوری بود از کار مرخصی گرفتم و به مرکز رفتم. من در مورد  مشکل عدم زایمان در بیمارستان به دلیل عدم هویتم علی رغم هویت همسرم توضیح دادم. کارمندان آنجا هم با من هم با همسرم علاقمند شدند. یک کارمندان که بعد فهمیدم پرستار بود با هم به بیمارستان رفتیم. ما همسرم را در بیمارستان گذاشتیم و یک روز دیگر یچه ام به دنیا آمد. یک دختر سالم بود. برای کار هویت من هم از اداره مهاجرت قرار ملاقات گرفتیم. طی دو هفته ، شناسه من چپ شده است و ما برای هویت فرزندم درخواست کردیم. اکنون منتظر شناسنامه او هستیم. کاش من در ابتدا شناسنامه داشتم و این مشکلات را نداشته بودم. با تشکر از همه کسانی که از من حمایت کردند.