YÖS چیست؟

YÖS چیست؟

YÖS (امتحان دانشجویان خارجی) آزمونی است که دانشجویانی که قصد تحصیل در دانشگاه های دولتی ترکیه را دارند می توانند در آن شرکت کنند. درخواست آزمون YÖS از طریق وب سایت های رسمی دانشگاه ها انجام می شود. درخواست های امتحانی بین تاریخ های خاصی انجام می شود. هیچ محدودیتی برای شرکت در آزمون ها وجود ندارد.هر دانش آموزی بدون در نظر گرفتن سن و ملیت می تواند در امتحانات شرکت کند. آزمون ها در شهرهایی که دانشگاه ها در آن قرار دارند و در بسیاری از مراکز ترکیه و خارج از کشور برگزار می شود.