Adres Değişikliği İşlemleri

Adres Değişikliği İşlemleri

Ülkemizde bulunan Suriyelilere Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında adres bildirim yükümlülüğü getirilmiş olup ikamet adreslerini değiştirmek isteyenlerin bulundukları ilin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvurmaları halinde gerekli güncelleme yapılabilmektedir.

Ayrıca geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden Geçici Barınma Merkezinde barınanların adres kayıt sistemine kaydedilmeleri amacıyla Geçici Barınma Merkezlerinin adres bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılmıştı.

Kaynak: https://www.goc.gov.tr/gecici-korumaya-ait-kayit-islemleri