Kullanım Şartları

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Mülteci Destek Derneği (“MUDEM” & “Site Sahibi”) kȃr amacı gütmeyen bir dernektir. MUDEM, sosyal alanda sığınmacıların, mültecilerin, göçmenlerin, insan ticareti mağdurlarının, uluslararası koruma talep edenlerin ve vatansız kişilerin sorunlarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler yürütmek için 2014 yılında Ankara’da kuruldu. Tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan MUDEM’in amaçları arasında, başta mültecilerin temel sorunları olmak üzere temel yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak, sosyal haklara erişimlerinde yasal danışmanlık vererek yardımcı olmak, mülteci ve sığınmacıların acil ihtiyaçlarına yönelik yardım dağıtımları gerçekleştirmek ve alanda çalışan diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında iletişimi güçlendirmek yer almaktadır.

www.iscidestekmerkez.org (“WEBSITESI”) MUDEM projesidir. Lütfen sitemizi kullanmadan evvel işbu site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesini kullanan ve hizmet alan kullanıcılarımız aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar MUDEM’e aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

İÇERİK VE SORUMLULUKLAR

Kullanıcı, sitenin kullanımında site sahibinin haklarını ihlal etmeyeceğini, zarar vermeyeceğini ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılabileceğini peşinen kabul eder.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu sitede yer alan ünvan, kuruluş adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

GARANTİ VERMEME

İŞBU KULLANIM ŞARTLARI MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. MUDEM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE D HİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER D HİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 

SORUMLULUĞUN SINIRI

MUDEM, kullanıcının siteyi kullanamamasından kaynaklanan kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Siteyi kullanma sorumluluğu ve riski tamamen kullanıcıya aittir.

KULLANICININ SİTEDEN VEYA MUDEM’İN SERVİSLERİNDEN KAYNAKLI HERHANGİ BİR MEMNUNİYETSİZLİĞİ VARSA; SİTEDEN ÇIKABİLİR VEYA İLETİŞİMEME GEÇMEYİ SONA ERDİREBİLİR.

 

DEĞİŞİKLİKLER

MUDEM, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

GİZLİLİK

Gizlilik politikamızı tıklayarak daha ayrıntılı bilgi ele edebilirsiniz.

 

SONA ERME

RSC, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenden ötürü, herhangi bir sınırlama olmaksızın, bu kullanım koşullarının ihlali de dahil olmak üzere, Hizmetlerinin herhangi birini veya tümünün kullanımını sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, MUDEM’in Hizmetlere erişimin sona ermesi için kendisine veya üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacağını kabul eder.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde ANKARA Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.