SSS

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde sana Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir.

Çünkü, Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışıyorsan hakkında cezai ve idari işlem uygulanır.

Geçici koruma kayıt tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvurabilirsin.

Eğer başkasına ait bir firmada çalışmak istiyorsan, çalışma izni için senin doğrudan bir başvuru yapmana gerek yok. Senin adına başvuruyu, seni çalıştırmak isteyen işveren gerçekleştiriyor. https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin

Eğer kendi işini kurmak istiyorsan bağımsız çalışma izni için başvurabilirsin. Bu başvuruyu doğrudan sen yapmalısın.

İşverenine senin çalışman ile ilgili izin verildiğine dair bir bilgilendirme e-postası gönderilir. Bunun yanı sıra, Bakanlıkça düzenlenen kart şeklindeki çalışma izin belgesi çalışacağın adrese nitelikli kurye ile gönderilir.

Eğer mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak başvuru sahibi veya şartlı mülteci statüsü sahibi bir kişi isen, çalışma izni muafiyeti kapsamındasın. Çalışma izni muafiyeti başvurunu, kimliğini aldığın ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapabilirsin.

Bunun için; 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip olman, en az 6 aydır geçici koruma altında bulunman, sana kalma hakkı sağlanan ilde bu başvuruyu yapıyor olman ve daha önce alınmış çalışma iznine sahip olmaman gerekir.

Hayır. Ancak geçici koruma kapsamında sana sağlanan mevcut çalışma iznini iptal edersen çalışma izni muafiyeti başvurusunda bulunabilirsin.

Evet. Çalışma izni muafiyet talebin kabul edilirse bir çalışma izni muafiyeti bilgi formu alacaksın. Bu forma otomasyon sistemi üzerinden ulaşıp, çıktısını alabilirsin.

İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmemesi gerekir. Ancak, toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir.

Hayır, mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacaksan, senin için herhangi bir kota sınırlaması yoktur.

Evet. Kendi işini, Türk vatandaşları gibi, resmi kurumlara kaydettirebilirsin. Bu durumda çalışma izni almak için kendin Bakanlığa başvuru yapmalısın.

Eğer başkasına ait bir firmada çalışmak istiyorsan, çalışma izni için senin doğrudan bir başvuru yapmana gerek yok. Senin adına başvuruyu, seni çalıştırmak isteyen işveren gerçekleştiriyor.

Bu başvuruda gerekli belgeler şunlardır:

 • Sana ait, 99 ile başlayan kimlik numarasını taşıyan geçici koruma kimlik belgesi
 • Sana ait vesikalık fotoğraf
 • Sen ve işveren arasından imzalanan sözleşme
 • İşverene ait e-devlet şifresi
 • Gerekirse işyeri ile ilgili belgeler (faaliyet belgesi, kuruluşun son sermaye ve ortaklık bilgileri, son yıla ait vergi beyanı, vekâletname vb.).

Sözleşme ve dilekçelere ait İlgili formatları bakanlık web sitesinde bulunabilir: http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/sozlesme-vedilekce-ornekleri/

98 ile başlayan numaralan ile “http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx”  adresinden sorgulama yaparak 99 ile başlayan kimlik numaranı öğrenebilirsin.

İşin niteliğinin açıkça belirtildiği ve başlığında “Belirli Süreli Bir Sözleşme” yazan sözleşmeyi imzalamalısın. Aşağıdaki linkten örnek sözleşmeyi temin edebilirsin.

http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/sozlesme-ve-dilekce-ornekleri/

Hayır. Çalışma izni başvurusu sırasında bir ücret ödenmez. Ancak başvurun olumlu sonuçlanırsa işverenine bir e-posta ile çalışma izni başvurunun olumlu sonuçlandığı ve harç ödemesi gerektiği bildirilir. Bu ücreti işverenin öder. Çalışma izni harçları her sene yenilenmekle birlikte ilgili link aşağıdadır:

https://www.csgb.gov.tr/uigm/duyurular/2018-harc-miktarlari/

Kendi işini kurmak ve bağımsız çalışmak istiyorsan, aşağıdaki koşulları sağladıktan sonra çalışma izni başvurusunda bulunabilirsin;

 • Vergi numarası olması koşuluyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması (şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini gösterir belgelerin başvuru esnasında otomasyon sistemine taratılması gerekir).

Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken çalışma izni bulunması koşulu aranacaktır.

Bazı uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışmak için izin almak istiyorsan bunun için önce ilgili bakanlıklardan ön izin almalısın. Buna göre;

 • Sağlık meslek mensubu isen Sağlık Bakanlığından
 • Eğitim meslek mensubu isen Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin alman gerekir.

Eğer ön izin belgen yoksa, başvurun değerlendirmeye alınmaz ve işlemden kaldırılır.

 • Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
 • Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
 • Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
 • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
 • Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
 • Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
 • Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)
 • Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
 • Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)
 • Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

Hayır, sadece sana kalma izni verilen şehirde çalışabilirsin. Bu şehir geçici koruma kimlik kartın üzerinde yazan şehirdir.

Eğer farklı bir şehirde çalışmak istiyorsan, ilk önce ikamet şehrini değiştirmelisin.

Hayır. Sen de diğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile aynı maaş düzenlemesinden yararlanacaksın. Bu kapsamda Türkiye’de asgari ücretin altında çalışma yaptırılamayacağı hükmü senin için de geçerlidir.

Çalışma iznin sadece sana kalma hakkı verilen şehirde geçerlidir. Eğer çalıştığın firma tarafından şehir dışında görevlendirilirsen bulunduğun şehirdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden yol izni alman gerekir.

Evet. İşverenin seni çalıştırmak istediğine dair başvuruyu e-devlet üzerinden yapması yeterlidir.  Bakanlığa kağıt ortamında herhangi belge göndermesine gerek yoktur.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, sana veya varsa işverenine tebliğ edilir.
Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi hâlinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Çalışma iznin ilk olarak bir yıllık düzenlenir. Bir yılın bitmesine 60 gün kala yenileme başvurusu yapılmalıdır.

Hayır, sadece tek bir işte çalışmak için başvuruda bulunabilirsin.

Eğer çalışma izni aldıktan sonra işe başlamamış veya işvereninden habersiz işten ayrılır ve sana ulaşamazlarsa çalışma izninin iptali için işverenin başvuru yapabilir. Böyle bir durumda, çalışma izinlerinin iptal edilmesine ilişkin başvurular işveren tarafından internet üzerinden yapılacaktır. Bu sebeple, çalışma izni için başvuru yapılan işyerinde gerçekten çalışmaya devam etmek istiyorsan başvuruda bulunman gerekiyor.

Asgari ücretle çalışan bir Türk işçinin sahip olduğu izin, kıdem vb. tüm çalışma haklarına sahip olursun.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile geçerli çalışma izni sahibi olan kişilerin arasında hiçbir fark yoktur. Bu durumda, yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri senin için de uygulanır.

29 Ekim, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos resmi tatillerdir. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günleri ise genel tatil olarak kabul edilir.

29 Ekim 1.5 gün; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 30 Ağustos 1’er gün; Ramazan Bayramı 3.5 gün; Kurban Bayramı 4.5 gündür.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışılmayacağına dair, işverenle imzalanan hizmet akdine yazılı bir hüküm konulabilir ya da işyerinde uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesi varsa bu hususta toplu iş sözleşmesi ile genel bir düzenleme yapılmış olabilir. Ancak, yazılı hüküm olmadığı hallerde işverenin herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışma talep edebilmesi için önceden işçinin yazılı onayını almış olması gereklidir.

Hafta tatili günleri yapılan çalışmalar, haftada 45 saatlik çalışma süresinin aşılmasına neden olacağından, fazla çalışma gibi ücretlendirilmelidir. Örneğin; bir işçinin hafta tatilinin pazar günü olduğunu ve bu işçinin pazar günü çalıştığını düşündüğümüzde, bu işçi kanuna göre hafta tatili ücreti olarak çalışmadan o güne ait yevmiyesini alacak, ayrıca tatil yapmayarak çalıştığı için ilave bir yevmiyeye daha hak kazanacak, fakat bu çalışma aynı zamanda haftada 45 saatlik yasal çalışma süresini aşmasına neden olduğundan, % 50 zamlı yani bir buçuk yevmiye olarak ödenecek, dolayısıyla söz konusu işçi bir günlük hafta tatili çalışması için toplamda iki buçuk yevmiyeye alacaktır.

Evet. Türkiye’de çalışma izni ile çalışan işçilerin sendika üyesi olmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Evet, işten ayrılman durumunda çalışma iznin iptal edilir. İptal sürecin çalıştığın firma tarafından yapılır. Bu iptalin sözleşmenin feshini takiben en geç 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Eğer yeni bir işte çalışmak istiyorsan, yeni işverenin, eski çalışma izninin iptalinin ardından yeni başlayacağın iş için senin adına çalışma iznine başvurabilir.

Hayır. Çalışma iznin sisteme girilen işveren adresinde geçerlidir. Yer değişikliği durumunda – aynı şirketin başka şubesi dahi olsa – o şube için yeniden çalışma izni alman gerekir.

Evet, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 45 günü geçmemek ve yaptığın işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilirsin. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve senin, ilgili mercilerin ve işvereninin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder.

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Ayrıca çalışma izni olmadan çalışmak sınır dışı edilme riskini doğurabilir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan kişileri kaydeden ve bu kişilerin iş bulma işlemlerini gerçekleştiren kurumdur.

En az altı aylık geçici koruma süresini doldurmuş olman koşuluyla, Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlara katılabilir ve bu kapsamda bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görebilirsin.

Evet. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görebilirsin. Eğitim süresinin sonunda aynı işyerinde çalıştırılman için işverenin Bakanlığa başvuruda bulunabilir. Bu başvurularda, Bakanlıkça işyeri istihdam kotası farklı uygulanabilir.