Bağımsız çalışma izni nedir? Bağımsız çalışma izni için nasıl başvuru yapabilirim?

Bağımsız çalışma izni nedir? Bağımsız çalışma izni için nasıl başvuru yapabilirim?

Kendi işini kurmak ve bağımsız çalışmak istiyorsan, aşağıdaki koşulları sağladıktan sonra çalışma izni başvurusunda bulunabilirsin;

  • Vergi numarası olması koşuluyla işyerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması (şirketler için ticaret sicil gazetesi, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini gösterir belgelerin başvuru esnasında otomasyon sistemine taratılması gerekir).

Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken çalışma izni bulunması koşulu aranacaktır.