Çalışma izni başvurum reddedildi, ne gibi haklarım var?

Çalışma izni başvurum reddedildi, ne gibi haklarım var?

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, sana veya varsa işverenine tebliğ edilir.
Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi hâlinde idari yargı yoluna başvurulabilir.