Çalışma izni ile bir işte çalışmakta iken hastalanırsam veya iş kazası geçirirsem haklarım nelerdir?

Çalışma izni ile bir işte çalışmakta iken hastalanırsam veya iş kazası geçirirsem haklarım nelerdir?

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile geçerli çalışma izni sahibi olan kişilerin arasında hiçbir fark yoktur. Bu durumda, yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri senin için de uygulanır.