Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Adım Adım Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Adım Adım Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

ÖNEMLİ: Yabancı, en az 6 aylık geçici koruma süresini doldurmuş olmalıdır.

1-Yabancı ve işveren arasında bir iş sözleşmesi imzalanır.

2-İşveren veya yetkilendirdiği e-bildirge kullanıcısı, e-devlet üzerinden Yabancıların Çalışma
İzni Otomasyon Sisteminde e-imzası ile işyeri kaydı oluşturulur. (E-imzayı Bilgi Teknolojileri
Kurumunun (BTK) yetkilendirdiği kurumlardan temin edebilirsiniz.)

3-İşveren ‘Başvuru Yap’ menüsüne girerek ‘Geçici Koruma’ sekmesinden istenen bilgi ve
belgeleri doldurur ve sisteme yükler. E-imza ile onaylayarak başvuruyu tamamlar.
(Başvurunuzun değerlendirme sürecini ‘Başvuru Takip Menüsü’nden takip edebilirsiniz)

4-Başvurunun Bakanlıkça olumlu değerlendirilmesi halinde tarafınıza bildirilecek olan
çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.

5-Yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni kartı PTT Kargo ile işyeri adresinize
gönderilecektir. (PTT Kargo Takip sistemi üzerinden çalışma izni başvuru numaranızın önüne
268004 sayısını ekleyerek elde edeceğiniz 13 haneli barkod numarası ile gönderi takibini
yapabilirsiniz. )

6-İşveren, yabancının çalışma izni onay tarihinden itibaren 30 gün içinde, bağlı bulunduğu
Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek zorundadır.
(Sigorta primlerinde esas alınacak tutar yabancının çalışma izni başvurusunda beyan edilen
ücretten daha düşük olamaz.)

*Geçici koruma sağlanan yabancılara verilen çalışma izni, ikamet izni yerine geçmez.
*Yabancıya ödenecek ücret en az asgari ücret tutarı kadar olmak zorundadır.
*Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak olan geçici koruma sağlanan
yabancılar(çalışma izni almalarına gerek olmaksızın) kayıtlı oldukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden çalışma izni muafiyet formu alarak çalışabilirler.

İSTENEN BELGELER

Yabancılar için:

İş sözleşmesi, yabancıya ait biyometrik vesikalık fotoğraf,

İşveren için:

Vergi levhası, Ticaret sicil gazetesi, işyeri bilançosu, işyeri faaliyet belgesi, ön izin
belgesi(Yabancı, sağlık meslek mensubu ise Sağlık Bakanlığından; eğitim meslek mensubu
ise Milli Eğitim Bakanlığından, ön izin belgesi alınır.)

Başvuru için: https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/

Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/media/87025/adim-adim-tr-bakanlik-logo-2021-3.jpg