Kayıtsız Çalışma İle İlgili 2023 Yılında Uygulanacak Cezalar Açıklandı

Kayıtsız Çalışma İle İlgili 2023 Yılında Uygulanacak Cezalar Açıklandı

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6. maddesi uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın
Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup buna aykırı olarak yabancı çalıştıran işverenlere
ve yabancılara aynı Kanunun 23. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
Bu kapsamda izinsiz çalıştırılan her bir yabancı için 2022 yılında işverenlere uygulanan idari para
cezası 16.066 TL iken bu rakam, 24.11.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 542 sıra numaralı
VUK genel tebliği gereğince %122,93 olan yeniden değerleme oranında artırılarak 2023 yılı için;
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 35.815 TL'ye
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya; 6.423 TL’den 14.318 TL’ye
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 12.854 TL’den 28.655 TL olarak belirlenmiştir.

6735 sayılı Kanunun 23.maddesi uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları
bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/uigm/duyurular/calisma-izni-olmaksizin-calisan-calistirilan-
yabancilara-iliskin-2023-yilinda-uygulanacak-idari-para-cezasi-hakkinda/