در مورد کمک هزینه کار کوتاه مدت

در مورد کمک هزینه کار کوتاه مدت

در طول وضعیت اضطراری، کمک هزینه کار کوتاه مدت و حمایت از دستمزد نقدی را به دلیل بحران منطقه ای ارائه می دهد.

اقدامات وزارت کار و تامین اجتماعی در حوزه کار و تامین اجتماعی در چارچوب وضعیت اضطراری (OHAL) در پی زلزله‌های کوهرامان‌مراش با فرمان شماره ۳۲۱۱۲ ریاست جمهوری مورخ ۲۲ بهمن ماه ۲۰۲۳ در روزنامه رسمی منتشر شد.

در چارچوب اقدامات انجام شده در منطقه زلزله، این وزارتخانه به دلیل بحران منطقه ای در شرایط اضطراری کمک هزینه کار کوتاه مدت و حمایت از دستمزد نقدی را انجام می دهد.

به کارکنانی که از تاریخ ۶ بهمن ماه هنگام وقوع زلزله قرارداد کار دارند.به کارکنانی که قرارداد کاری آنها به دلیل تعطیلی محل کار به دلیل اثرات زلزله در تاریخ زلزله و پس از آن به پایان رسیده و نتوانند از مقرری بیکاری بهره مند شوند، حمایت نقدی دستمزد تعلق می گیرد. همچنین کارکنانی که به دلیل درخواست کارفرما برای کار کوتاه مدت نمی توانند از کمک هزینه کوتاه مدت بهره مند شوند اما شرایط حق بیمه لازم را ندارند نیز می توانند از حمایت نقدی دستمزد بهره مند شوند. درخواست برای این پرداخت ها می تواند از طریق دولت الکترونیک انجام شود.

اقدامات مربوط به حمایت از اشتغال

به عنوان بخشی از اقدامات وزارتخانه برای حفظ اشتغال در شرایط اضطراری، اخراج به جز در موارد استثنایی ممنوع شد.

در محدوده فرآیند قراردادهای دسته جمعی، به طوری که طرفین حقوق خود را از دست ندهند. مهلت اعطای مجوز، انعقاد قراردادهای دسته جمعی کار، حل و فصل اختلافات کارگری دسته جمعی و اعتصابات و تعطیلی ها تمدید شد.

منبع: https://www.csgb.gov.tr/haberler/bakanligimiz-depremden-etkilenen-calisanlara-kisa-calisma-odenegi-ve-nakdi-ucret-destegi-sagacak23