درباره حقوق خودتان اطلاع بگیرید

ما که هستیم

مودم مرکز حمایت از پناهندگان ،به پناهندگان، پناهجویان و مهاجران که در بخش پوشاک کار می کنند،به آنها مشاور حقوقی و اجتماعی رایگان می دهد و پشتیبانی می کند.

پشتیبانی حقوقی

مرکز حمایت از پناهندگان (مودم) به پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، به صورت مستقیم مشاوره می دهد و از آنها درباره مجوز کار حمایت می کند.

اطلاعات

(مودم) مرکز حمایت از کارگران،برای افرادی که در بخش پوشاک کار می کنند، خدمات می دهد که درباره نقض حقوق خود در محل کار و حقوق خودشان اطلاعات داشته باشند.

شکایت و میانجی

حدود 1.5 سال بود که در یک کارگاه خیاطی با 4 کارگر سوری و 5 کارگر ترکیه ای کار می کردم. از آنجایی که کارفرمای

همه به حق خود رسیدند

من حدود 5 سال است که بدون مجوز کار و بدون بیمه در کارگاهی مشغول به کار قالب پلاستیکی هستم. من به کارفرما اصرار کردم

ما با حقوقمان وجود داریم!

شش ماه بود که در یک کارگاه بزرگ با 30 پرسنل با مجوز کار و بیمه کار می کردم. در مقایسه با سایر کارگاه های

جریمه و استیناف

من در یک نانوایی کار می کردم که یک روز ناگهان دو نفر برای بازرسی به نانوایی که مشغول کار بودم آمدند و از من

روند ثبت نام برای 781 (۷۸۱) محله متوقف شد

مطابق با بیانیه مشترک اداره مدیریت مهاجرت در تاریخ 16.05.2022؛ به جز ثبت نام نوزادان و الحاق خانواده هسته ای، 781 (۷۸۱) محله در سراسر
بیشتر بخوانید

اطلاعیه مفاد قانون شماره 6698 در مورد حمایت از داده های شخصی هنگام درخواست مجوز کار

درخواست مجوز کار توسط کارفرمایانی انجام می شود که می خواهند افراد خارجی مقیم ترکیه را استخدام کنند. اگر با کارفرمای خود برای شروع کار
بیشتر بخوانید

اگر کارفرمای من برای مجوز کار درخواست نمی کند، چه کاری می توانم انجام دهم؟

خارجیانی که در ترکیه کار خواهند کرد باید قبل از شروع به کار مجوز کار دریافت کنند. درخواست مجوز کار توسط کارفرما از طریق “دولت
بیشتر بخوانید