درباره حقوق خودتان اطلاع بگیرید

ما که هستیم

مودم مرکز حمایت از پناهندگان ،به پناهندگان، پناهجویان و مهاجران که در بخش پوشاک کار می کنند،به آنها مشاور حقوقی و اجتماعی رایگان می دهد و پشتیبانی می کند.

پشتیبانی حقوقی

مرکز حمایت از پناهندگان (مودم) به پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، به صورت مستقیم مشاوره می دهد و از آنها درباره مجوز کار حمایت می کند.

اطلاعات

(مودم) مرکز حمایت از کارگران،برای افرادی که در بخش پوشاک کار می کنند، خدمات می دهد که درباره نقض حقوق خود در محل کار و حقوق خودشان اطلاعات داشته باشند.

پسرم صنعت می آموزد

من فادیه هستم، در سوریه، شوهرم در اتفاقات نابسامانی فوت کرد و من همراه  با 3 پسرم در سال  2013 به ترکیه آمدیم. یک دختر

کار عادلانه و دست‌مزد عادلانه را طلب کردم.

من مریم هستم، 5 سال است که در ترکیه، در یک کارخانه‌ به عنوان طراح کار می کنم. در حالیکه   در کارخانه  کار ما، استعداد

برای اینکه مجوز کار نداشتم جریمه شدم.

اسم من مریم است، 19 سال دارم و در مرسین با خانواده‌ام زندگی می کنم و از اهل ادلیب هستم. وقتی که به ترکیه آمدم،

صاحب کار سوریه‌ای است و من سوریه‌ای، من اجازه کار می‌خواهم

من شیروان هستم، 20 سال درم و 6 سال‌است که با خانواده‌ام در شهر شانلی‌اورفا زندگی می‌کنم.  3 سال‌است که در یک کارگاه نساجی همراه

برنامه حمایت از کارآفرینی

نیازمندان روحیه کارآفرینی در سال 59-18 که حمایت موقت یا تحت بین المللی در ترکیه با یک شناسنامه رسمی معتبر دارند شما می توانید در
بیشتر بخوانید

اگر کارفرمایم مجوز کار را دریافت نمی کند، من هم باید جریمه نقدی پرداخت کنم!

من در شهر استانبول در یک کارگاه پوشاک کار می کنم. بدون صحبت در مورد مجوز کار و بیمه ، برای پرداخت هزینه موافقت کردیم.
بیشتر بخوانید

پنج شماره مهم که در موارد اضطراری می توانید زنگ بزنید

برای سوری های تحت حفاظت موقت در ترکیه شماره پشتیبانی هست که در موقع اضطراری می توانند زنگ بزنند و سولات خود را می توانند
بیشتر بخوانید