درباره حقوق خودتان اطلاع بگیرید

ما که هستیم

مودم مرکز حمایت از پناهندگان ،به پناهندگان، پناهجویان و مهاجران که در بخش پوشاک کار می کنند،به آنها مشاور حقوقی و اجتماعی رایگان می دهد و پشتیبانی می کند.

پشتیبانی حقوقی

مرکز حمایت از پناهندگان (مودم) به پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، به صورت مستقیم مشاوره می دهد و از آنها درباره مجوز کار حمایت می کند.

اطلاعات

(مودم) مرکز حمایت از کارگران،برای افرادی که در بخش پوشاک کار می کنند، خدمات می دهد که درباره نقض حقوق خود در محل کار و حقوق خودشان اطلاعات داشته باشند.

راه حل سریع به مشکل

من در یک کارگاه نساجی با مجوز کار به عنوان اتو کار می کنم .در کارگاهی که تا الان کار کردم، من و دیگر دوستان

وقتی یاد بگیرید همه چیز آسان است

می دانم کار بدون مجوز کار یعنی نگرفتن حقم، پرداخت جریمه در بازرسی و نداشتن تامین اجتماعی. به همین دلیل مدتها دنبال کاری بودم که

مجوز کار بگیرید! مراقب باش!

من در یک کارگاه با 50 کارگر به عنوان سرکارگر کار می کنم. از آنجایی که سال هاست در نساجی کار می کنم، هر کاری

مردم احساس مراقبت می کنند

من در یک کارگاه تولید لباس زیر مردانه بدون مجوز کار و بیمه کار می کردم. در مدتی که کار کردم به دلیل پایین بودن

هزینه های مجوز کار ۲۰۲۳ اعلام شد

وزارت کار و تامین اجتماعی جمهوری ترکیه از ۱ ژانویه ۲۰۲۳ لازم الاجرا است. هزینه های مجوز کار ۲۰۲۳ را اعلام کرد. بر این اساس،
بیشتر بخوانید

جریمه های کار ثبت نشده (بدون مجوز کار) در سال 2023 اعلام شده است

بر اساس ماده 6 قانون بین المللی کار شماره 6735، کار و یا اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز کار در ترکیه ممنوع است. برای کارفرمایان
بیشتر بخوانید

حداقل دستمزد 2023 منتشر شد

حساب خالص حداقل دستمزد و هزینه برای کارفرما تهیه شده توسط اداره کل کار / اداره آمار کار. 01/01/2023 – 31/12/2023 حساب خالص حداقل دستمزد
بیشتر بخوانید