درباره حقوق خودتان اطلاع بگیرید

ما که هستیم

مودم مرکز حمایت از پناهندگان ،به پناهندگان، پناهجویان و مهاجران که در بخش پوشاک کار می کنند،به آنها مشاور حقوقی و اجتماعی رایگان می دهد و پشتیبانی می کند.

پشتیبانی حقوقی

مرکز حمایت از پناهندگان (مودم) به پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، به صورت مستقیم مشاوره می دهد و از آنها درباره مجوز کار حمایت می کند.

اطلاعات

(مودم) مرکز حمایت از کارگران،برای افرادی که در بخش پوشاک کار می کنند، خدمات می دهد که درباره نقض حقوق خود در محل کار و حقوق خودشان اطلاعات داشته باشند.

داستان ها

View All Stories

کاش اول که به ترکیه آمده بودم ،هویتم را گرفته بودم

سلام من محمد هستم ، حدود 2 سال است که در بورسا زندگی می کنم. من کارت شناسایی نداشتم زیرا به طور قانونی به بورس

هویتم را گرفتم،دیگر خودم را احساس می کنم در امنیت هستم.

سلام من یک جوانی ایرانیم .وقتی 20 ساله بودم از ایران به ترکیه  آمدم. خانواده ام و تمام دوستدارانم را در ایران واگذاشتم. مجبور شدم

چگونه مجوز کسب و کار خودم را گرفتم؟

در سوریه کار خودم را انجام می کردم. من از 20 ساله استاد نساجی هستم، کارگاه خودم را داشتم. به علت جنگ کارگاهم آسیب دید.

به وسیله قرارداد شغلم اقامت خودم را عوض کردم.

سلام من آحمدهستم، بیست و سه سال دارم.در شهر نوشهر یک و نیم سال هست که دارم در یک کارگاه پوشاک کار می کنم.مجوز کار

اخبار

View All News

برنامه حمایت از کارآفرینی

نیازمندان روحیه کارآفرینی در سال 59-18 که حمایت موقت یا تحت بین المللی در ترکیه با یک شناسنامه رسمی معتبر دارند شما می توانید در
READ MORE

اگر کارفرمایم مجوز کار را دریافت نمی کند، من هم باید جریمه نقدی پرداخت کنم!

من در شهر استانبول در یک کارگاه پوشاک کار می کنم. بدون صحبت در مورد مجوز کار و بیمه ، برای پرداخت هزینه موافقت کردیم.
READ MORE

پنج شماره مهم که در موارد اضطراری می توانید زنگ بزنید

برای سوری های تحت حفاظت موقت در ترکیه شماره پشتیبانی هست که در موقع اضطراری می توانند زنگ بزنند و سولات خود را می توانند
READ MORE