اخبار

  • All
  • News
  • Videos
  • Reports

برنامه حمایت از کارآفرینی

نیازمندان روحیه کارآفرینی در سال 59-18 که حمایت موقت یا تحت بین المللی در ترکیه با یک شناسنامه رسمی معتبر دارند شما می توانید در
READ MORE

اگر کارفرمایم مجوز کار را دریافت نمی کند، من هم باید جریمه نقدی پرداخت کنم!

من در شهر استانبول در یک کارگاه پوشاک کار می کنم. بدون صحبت در مورد مجوز کار و بیمه ، برای پرداخت هزینه موافقت کردیم.
READ MORE

پنج شماره مهم که در موارد اضطراری می توانید زنگ بزنید

برای سوری های تحت حفاظت موقت در ترکیه شماره پشتیبانی هست که در موقع اضطراری می توانند زنگ بزنند و سولات خود را می توانند
READ MORE

پروژه دست های ماهر

در رهبری اتحادیه اتاق و کالای بورس ترکیه و در همکاری بنیاد تحقیقات سیاست های اقتصادی ترکیه و با تامین مالی اتحادیه اروپا با پروژه
READ MORE

آموزش های عمومی استخدام ILO-IOM-UİGM و آموزش مهارت های زندگی پایه شروع می شود

آموزش هماهنگی با زندگی کاری در محدوده فرصت زندگ, کسانی که می خواهند در ترکیه کار پیدا بکنند؛ مهارت های خود را افزایش بدهند، قوانین
READ MORE

در ترکیه کارهای ثبت نام را به پایان رساند UNHCR

 کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در ترکیه علام کرده که دیگر در ترکیه ثبت 10Eylül2018در تاریخ نام نمی کند. بیانیه چنین بود ؛ “اداره
READ MORE

تغییر میزان مجوز کار برای مردم سوریه

اگر نتیجه درخواست مجوز کار کارفرما که به جای کارگر انجام می شود،مثبت  باشد به کارفرما با ایمیل اطلاع می دهند که درخواستتان قبول شده
READ MORE

سیستم مراجعه مجوز کار برای خارجی ها تمدید شده است.

اگر به نام خارجی در ترکیه می مانید ویا دارای وضعیت حفاظت موقت هستید،کارفرمایی که می خواهید با ایشان کار بکنید به جای شما باید
READ MORE

از انجمن حمایت زندگی برنامه آموزش و پرورش جوانان

منبع معیشت، منبع زندگی برنامه آموزش و پرورش جوانان برای زندگی بهتر برنامه آموزش و پرورش  برای افراد 24-18 ساله  شهروند ترکیه و جوانان تحت
READ MORE
Load More