اخبار

  • All
  • News
  • Videos
  • Reports

برنامه حمایت از کارآفرینی

نیازمندان روحیه کارآفرینی در سال 59-18 که حمایت موقت یا تحت بین المللی در ترکیه با یک شناسنامه رسمی معتبر دارند شما می توانید در
بیشتر بخوانید

اگر کارفرمایم مجوز کار را دریافت نمی کند، من هم باید جریمه نقدی پرداخت کنم!

من در شهر استانبول در یک کارگاه پوشاک کار می کنم. بدون صحبت در مورد مجوز کار و بیمه ، برای پرداخت هزینه موافقت کردیم.
بیشتر بخوانید

پنج شماره مهم که در موارد اضطراری می توانید زنگ بزنید

برای سوری های تحت حفاظت موقت در ترکیه شماره پشتیبانی هست که در موقع اضطراری می توانند زنگ بزنند و سولات خود را می توانند
بیشتر بخوانید

پروژه دست های ماهر

در رهبری اتحادیه اتاق و کالای بورس ترکیه و در همکاری بنیاد تحقیقات سیاست های اقتصادی ترکیه و با تامین مالی اتحادیه اروپا با پروژه
بیشتر بخوانید

آموزش های عمومی استخدام ILO-IOM-UİGM و آموزش مهارت های زندگی پایه شروع می شود

آموزش هماهنگی با زندگی کاری در محدوده فرصت زندگ, کسانی که می خواهند در ترکیه کار پیدا بکنند؛ مهارت های خود را افزایش بدهند، قوانین
بیشتر بخوانید

در ترکیه کارهای ثبت نام را به پایان رساند UNHCR

 کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در ترکیه علام کرده که دیگر در ترکیه ثبت 10Eylül2018در تاریخ نام نمی کند. بیانیه چنین بود ؛ “اداره
بیشتر بخوانید

تغییر میزان مجوز کار برای مردم سوریه

اگر نتیجه درخواست مجوز کار کارفرما که به جای کارگر انجام می شود،مثبت  باشد به کارفرما با ایمیل اطلاع می دهند که درخواستتان قبول شده
بیشتر بخوانید

سیستم مراجعه مجوز کار برای خارجی ها تمدید شده است.

اگر به نام خارجی در ترکیه می مانید ویا دارای وضعیت حفاظت موقت هستید،کارفرمایی که می خواهید با ایشان کار بکنید به جای شما باید
بیشتر بخوانید

از انجمن حمایت زندگی برنامه آموزش و پرورش جوانان

منبع معیشت، منبع زندگی برنامه آموزش و پرورش جوانان برای زندگی بهتر برنامه آموزش و پرورش  برای افراد 24-18 ساله  شهروند ترکیه و جوانان تحت
بیشتر بخوانید
Load More