شرایط استفاده ازسایت

شرایط استفاده ازسایت

مرکز حمایت از پناهندگان یک انجمن غیر انتفاعی است. در سال 2014 در آنکارا تاسیس شده تا فعالیت های داخلی و خارجی را برای مشاغل پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، قربانیان قاچاق، حفاظت  بین المللی و بی وطن انجام دهد. مرکز حمایت از پناهندگان یک انجمن بی طرف و غیر انتقاعی است و هدف این سازمان؛ حمایت برای از بین بردن نیازهای اساسی پناهندگان، برای ارائه مشاوره حقوقی در مورد دسترسی به حقوق اجتماعی، توزیع کمک به نیازهای فوری پناهندگان و پناهجویان، و تقویت ارتباط میان دیگر سازمان های غیر دولتی و نهادهای دولتی است.

www.iscidestekmerkez.org

(“وب سایت”) پروژه مرکز حمایت از پناهندگان است. لطفا قبل از استفاده از وب سایت ما اول شرایط استفاده سایت را با دقت بخوانید. کاربران از این وبسایت استفاده می کنند و خدمات دریافت می کنند، شرایط زیر را خوانده و بپذیرید:

صفحه های وب سایت ما و تمام صفحه های متصل به آن متعلق به مرکز حمایت از پناهندگان است و از طرف آن اعمال می شود.

شما (کاربران)

تمامی خدمات ارائه شده در سایت مطابق با شرایط مندرج در زیر است و شما همچنان به استفاده از خدمات ما در سایت ادامه بدهید. شما موافقت میکنید که در حال خواندن، درک و قبول شرایط و ضوابط مندرج در این موافقتنامه هستید.

این قرارداد حقوق و تعهدات طرفین را تعیین می کند و طرفین با اعلام این که حقوق و تعهدات ذکر شده در این توافقنامه را در شرایط کامل و درست درک کرده اند ، به آن عمل می کنند.

 

مطالب و مسئولیت ها
کاربرد  قبلا قبول می کند که استفاده از سایت حقوق مالک سایت را نقض نمی کند، هیچ آسیبی یا هیچ اقدام دیگری برای یافتن یا به دست آوردن کد منبع کار نمی کند، در غیر این صورت می پذیرد که مسئولیت خسارت ناشی از اشخاص ثالث را بر عهده خواهد داشت و این امر به محاکمه های قانونی و جنایی خواهد رسید.

حقوق مالکیت معنوی

تمامی حقوق مالکیت معنوی  مانند عنوان، نام استاد، علامت تجاری، ثبت اختراع، لوگو، طراحی، اطلاعات و روش، متعلق به شرکت اپراتور و صاحب سایت یا شخص مربوط می باشد و تحت قوانین ملی و بین المللی محافظت می شوند. بازدید از این سایت و یا استفاده از خدمات در این سایت هیچ گونه حقوق مربوط به حقوق مالکیت معنوی را در این مورد ندارد. اطلاعات موجود در سایت ممکن نیست به هیچ وجه مجددا چاپ بشود،کپی بشود، ارائه بشود و/ ویا ارسال بشود. تمام یا بخشی از سایت را نمی توان بدون مجوز در وب سایت دیگری استفاده کرد.

بدون ضمانت

این مده شرایط استفاده به حداکثر مجاز به قانون اعمال معتبر خواهد شد. خدمات که توسط مرکز حمایت از پناهندگان ارائه می شود به عنوان “همانطور که هست” و ” همانطور که ممکن است” تقدیم می شود و در مورد قابلیت عرضه در بازار، مناسب حس هدف ویا بدون نقض کردن کلیه ضمانت های احتمالی در خدمات و یا استفاده از آنها درج شده است (تمام اطلاعات شامل)

بیان یا ضمنی،قانونی ویا هیچ نوع ضمانت نمی دهد.

محدودیت مسئولیت

مرکز حمایت از پناهندگان از خسارت و آسیب که به دلیل نتوانایی در استفاده از سایت عهده نمی شود.مسئولیت و خطر استفاده از سایت تنها متعلق به کاربرد است.

اگر کاربر در مورد استفاده سایت یا خدمات مرکز حمایت از پناهندگان نارضایتی دارد، می تواند از سایت خروج بکند ویا به ارتباط پایان بدهد

تغییرات

مرکز حمایت از پناهندگان هر وقت که بخواهد به خدمات که ارائه می دهد و شرایط قرارداد را کله یا جزئي می تواند تغییر بدهد. تغییرات از تاریخ انتشار در سایت معتبر خواهد شد. تغییرات را پیروی کردن مسئولیت کاربر است. کاربر می پذیرد که این تغییرات را با ادامه استفاده از خدمات ارائه شده، پذیرفته است.

محرمانگی

با کلیک کردن درباره سیاست حفظ حریم خصوصی ما می توانید بیشتر اطلاعات به دست بیآرید.

به پایان رساندن

حق دارد هر زمان که به هر دلیل، از جمله، بدون محدودیت، هرگونه نقض این شرایط استفاده، حق استفاده از کلیه خدمات خود را از بین ببرد.کاربر قبول می کند که  برای پایان دادن به, RSC دست رسیدن خدمات مرکز حمایت از پناهندگان به خود مرکز ویا اشخاص ثالث مسئولیت اطلاع دادن ندارد.

حل اختلاف

به منظور حل هر نوع اختلافات ناشی از کاربرد یا تقسیر این قرارداد،دادگاه ها و ادارات اجرایی آنکارا مسول و مجاز می باشد.