برای مجوز کار و بیمه باید حوقوقتان را خوب متوجه بشوید.

به صفحه اصلی برگردانید

برای مجوز کار و بیمه باید حوقوقتان را خوب متوجه بشوید.

سلام، می‌خواهم با شما موضوعی که  وسیله‌ شده به مرکز پشتیبانیِ کارگر آشنا شوم، اشتراک بگذارم. اسم من خالد است و چهار سال قبل از سوریه آمدم. مدت دو سال است که  در باغجلار استانبول، در یک کارگاه نساجی کار می‌کنم. حقوق ماهانه‌ام حدود 2500 لیربود. 10 ماه پیش، از کارفرمای خودم  درخواست کردم که برای من مجوز کار انجام دهد. چونکه شنیده بودم که غیر از من همه‌ی کارگران بیمه‌شده‌ای بودند. می‌دانستم با تأمین بیمه، حقوق من حمایت می‌شود. و می‌خاستم برای من  مجوز کار و بیمه برپا کنند. برای اینکه کار خودم را خوب انجام می‌دادم، می‎خواستند من را در کار نظر دارند ولی بیمه هم تأسیس نمی کردند.

وقتی که پافشاری کرم، کارفرما گفت: «من از این کارها نمی فهمم، با محاسب تماس بگیر و بعد من مورد نظر می گیرم.» پس از آن در محاسبه، با متصدی تماس گرفتم. به من گفت که جوست‌وجو می کنم. در این میان سه ماه گذشت و کسی به من چیزی نگفت. در وقتی مناسب باری دیگر پیش محاسب رفتم. در‌مورد اجازه‌ی کار و بیمه  تلاش کردم که حرف بزنم. محاسب اعلام کرد که این کار بسیار هزینه‌ دارد و نمی‌توانند این را پرداخت بکنند. وقتی که گفتم کارگران دیگر بیمه دارند، گفت، بیمه برای آنها اجباری است. اما می‌دانستم که اجازه‌ی کار برای همه کارگران اجباری است.

برای اجازه‌ی کار و بیمه،  از کارفرما در مورد درخواست ادامه دادم. سپس محاسب به من گفت، اگر شما هزینه‌ی مجوز کار و بیمه پرداخت کنید من مجوز کار شما را برپا می‌کنم. من هم مجبور شدم که قبول کنم. محاسب از من عکس پرسنلی خواست و قرارداد کار را با امضاام رسانید. گفت،  در مرور مجوز کار  این اجباری است. در این میان حدمد یک ماه گذشت، پس از من هزینه‌ی مجوز کار درخواست کرد و حدود 400 لیر پرداخت کردم. بیمه‌شده‌ای و با مجوز کار به شغل شروع کرده بودم، مجوز کار یک ساله داشته بودم. خودم را در حمایت‌تر حس می کردم. در کارگاه خودم را خوشحال‌تر و سلامت‌تر حس می کردم ولی این خوشحالی من بسیار طول نکشید. وقتی که ماهانه‌ی نخستین را گرفتم، دیدم که محاسب 2000 لیر به من پرداخته است. فورا به اتاقش رفتم و از ماهانه‌ام سوال کردم. محاسب اعلام کرد که هزینه‌ی بیمه  از ماهانه‌ی من گرفته، هزینه‌ی بیمه‌ی یک کارگر1000 لیرو علاوه بر این خود من این کار را طلب کرده، اصلا می بایست  1500 لیر پرداخت شده اما با نیت خیرخواه صاحب کار 500 لیر پس گرفته‌ایم. حوصله‌ام از سرم در رفت. در واقع امرار معاش من بسیار سخت بود و الان هم 500 لیردر ضرر بودم. فورا از دفتر محاسب بیرون رفتم و پیش کارفرما رفتم. گفت، من موضوع را بلدم، خودتان طلب کردید تا بیمه‌ای شوید، به همین سبب باید با این هزینه راضی شوید. هرچه کردم نتوانستم کارفرما را  قانع کنم. من فکر کردم که مجوز کار و بیمه‌ام حمایت می شود اما بر عکس آن ماهانه‌ام را کمتر می‌شد. من فکر نکرده بودم  در حالی که از ماهانه‌ی من مصرف بیمه  بگیرند و کارکران دیکر ماهانه‌ی کامل بدست بیآورند.

نمی دانستم چه کار بکنم. نمی خواستم بدنون مجوزبه کار برگردم. اما کاهش ماهانه‌ام مرا به دشواری انداخته بود. وقت نداشتم که یک کار نو را دنبال بکنم؛علاوه‌بر نمی خواستم مجوز کار خودم را از دست بدهم. تو فیسبوک یک تبلیغات دیدم. عنوانی که «در کار حقوق خودتان را می‌دانید»  توجه من را جلب کرد. وقتی که یک کم دیگر نگاه کردم،  برای کارگران نساجی سوریه پشتیبانی حقوقیِ بی مصرف، می نوشت. اغلب چیزی که در انترنت می‌بینم به آنها اعتماد ندارم. به نظر من مصرف وقت است. اما این دفعه گرفتار دشواری بودم و مثل اینکه ناچار شده باشم لینک  را کلیک کردم. یک صحیفه‌ای پیش من باز شد که بر روی آن  مجوز کار، دست‌مزد حداقل، در کار بد رفتاری ومانند آنها  می نوشت. من  بخش«پشتیبانی بگیر» را پر کردم و فرستادم. به راستی نمی دانستم چرا کردم. اما در واقع من به چاره‌ای احتیاج داشتم. دو روز بعد، کسی با من تماس گرفت که به زبان عربی حرف می زد و می گفت کنار من یک وکیل دادکستری هست و می‌خواهیم پرسشهای شما را جواب بدهیم. موضوعی که کمی چند گفتم، با آنها هم در میان گذاشتم. در نتیجه‌ی این مکالمه‌ی طولانی به من گفتند که ساحب کار اشتباه کرده‌است و باید از طرف کارفرما مصرف مجوز کار و بیمه پرداخت بشود. بنابراین چه جور باید از حقوق خودم حمایت کنم به  من اطلاع دادند. از آلو 170  تا کانون و کالا دادگستری درباره چند راه حقوقی توضیح دادند.

 بر اطلاعاتی که از طریق وبسایت و وکیل گرفتم، با محاسب  مکالمه کردم. گفتم باید شما مصرف بیمه من پرداخت بکنید. گفتم اگر پرداخت نکنند پیش وکیل دادگستری می‌روم. بنابراین بعد از کمی  با محاسب ملاحظه داشتم با کارفرما تماس گرفت. کارفرما گفته‌است که بعد از این دیگر مصرف بیمه از حقوق تو نمی گیرند ولی مصرف بیمه و مقداری که از ماهانه تو برداشته شده‌است به تو پرداخت نمی‌شود. از اطلاعاتی که در وبسایت دیده بودم، متوجه شده بودم که باید آن پول را به من بدهند. اما پا فشاری نمی کنم. دیگر هم با مجوز کار شغل می کنم و هم همه مصرف کارگری کرفرما پرداخت می‌کند. وقتی که مردم حقوق خودشان را بداند کسی نمی‌تواند سرش کلاه بگذارند. فقط شما می‌توانید از حقوق خودتان دفاع بکنید. به همین دلیل هم باید حقوق خودتان را بدانید. می‌توانید به وبسایت وارد  شوید و حقوق خودتان را متوجه بشوید. همین که در وبسایت به دکمه «پشتیبانی بگیر» کلیک کرده و فرم را پر کرده‌اید، با کمک مترجم زبان عربی به شما راهنمایی حقوقی کی کنند.