چگونه مجوز کسب و کار خودم را گرفتم؟

به صفحه اصلی برگردانید

چگونه مجوز کسب و کار خودم را گرفتم؟

در سوریه کار خودم را انجام می کردم. من از 20 ساله استاد نساجی هستم، کارگاه خودم را داشتم. به علت جنگ کارگاهم آسیب دید. من هم کارگاه را بسته کردم به ترکیه آمدم. در اینجا کارگاه نساجی کار کردم. هم پولم را صرفه جویی کردم، هم روش کار ترکیه را آموختم.دیگر می خواستم کارگاه خودم را باز کنم. برای این باید خود مجوز کارم را بگیرم.

برای این که نمی دانستم چگونه این کار را انجام بدهم، شروع به جستجو در اینترنت کردم. وب سایت مرکز حمایت از کارگران را پیدا کردم و به آنها مشکل خودم را نوشتم. در داخل دو روز من را زنگ زدند. به آنها گفتم که جای محل کار خودم را می خواهم باز کنم. آنها هم به من گفتند که اگر شناسنامه حفاظت موقت دارم اول باید از اداره مالیات گواهی مالیات بگیرم و پس از این از سیستم اتوماسیون مجوز الکترونیک در خواست مجوز کار مستقل بکنم. هر چیزی که به من گفتند انجام دادم بعد از مجوز کارم را گرفتم. دیگر برای باز کردن یک محل کار،مجوز کار مستقل من در دست من بود. برای گرفتن مجوز تجارت به شهردار مراجعه کردم. از آنجا منتظر پاسخ هستم. اگر مجوز تجارت را بگیرم، دوباره به آنها می نویسم.

از پشتیبانی آنها بسیار متشکرم. دوستانم که می خواهند جای کسب و کار خود  را باز کنند ، به آنها هم هدایت خواهم کرد