Yabancılar İçin Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi Yenilendi

Yabancılar İçin Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi Yenilendi

Eğer yabancı olarak Türkiye’de bulunuyorsanız veya uluslararası veya geçici bir koruma statüsüne sahipseniz, birlikte çalışmak istediğiniz işveren sizin için çalışma izni başvurusunda bulunmalıdır.

Şubat 2018’den bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan yeni sistem ile, başvuru süreci kolaylaştırılmış, işveren ile ilgili tüm işlemlerin e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır.

Buna göre birlikte çalışmak istediğiniz işverenin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:

  • Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.
  • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.
  • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır.
  • Yeni sistemde işyerlerinin (Ev Hizmetleri Hariç) ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir.
  • Başvurular elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığa başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
  • Eski sistemde tamamlanmış ve evrakları teslim edilmiş başvuruların inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yine eski sistemden devam edecektir.
  • Eski sistemde henüz tamamlanmamış olan başvurular 26.02.2018 tarihinden itibaren pasif hale getirilmiş olup, bu durumda ki başvuruların yeni sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.