اجازه اقامت چیست؟

اجازه اقامت چیست؟

اجازه اقامت

اجازه اقامت به معنی مجوزی است که برای اقامت در ترکیه ارائه می گردد. این مجوز، بر اساس نوع مراجعه شما، برای مدت مشخص حق زندگی در ترکیه را میدهد. اجازه اقامت در صورتی که مراجعه کرده، همه مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و شرایط قانونی را داشته باشید، به شما داده میشود.

در صورتی که خواستار اقامت بیشتر از مدت ویزا و یا معافیت ویزایی و یا بیش از ۹۰ روز در ترکیه میباشید، باید اجازه اقامت بگیرید. اجازه اقامت، بر اساس دلیل اقامت دارای انواع مختلفی است.

 

منبع: https://liveinturkiye.com/tr/Page/130/ikamet-izni