اطلاعیه بستن محله

اطلاعیه بستن محله

با توجه به تراکم اتباع خارجی در مناطق مختلف کشورمان، وزارت کشورمان پیش از این ۷۸۱ محله در استان‌های خاص را برای ثبت نام موقت حفاظت، ثبت حفاظت بین‌المللی، مجوز اقامت، حفاظت موقت یا تغییر محل سکونت اتباع خارجی در محدوده حفاظت بین‌المللی و مجوز اقامت مسدود کرد. به جز پیوند خانواده های تازه متولد شده و هسته ای. از اول (۱) جولای 2022 تعداد محله های بسته به 1169 محله افزایش یافته است و محله های بسته در پیوست ذکر شده است.

با احترام به اطلاع عموم می رسد.

می توانید با مراجعه به لینک سایت اضافه شده به قسمت منابع به فایل محله های بسته دسترسی داشته باشید و اطلاعات دقیقی در مورد موضوع داشته باشید.

منبع: https://www.goc.gov.tr/mahalle-kapatma-duyurusu-hk2