اطلاعیه تمدید کارت مفقود شده در استان هایی که وضعیت اضطراری اعلام شده است

اطلاعیه تمدید کارت مفقود شده در استان هایی که وضعیت اضطراری اعلام شده است

در بند اول ماده 3 با عنوان «تجدید اسناد» فرمان شماره 128 ریاست جمهوری. «اشخاصی که اسکان آنها در استان هایی است که از تاریخ 6/2/2023 حالت اضطراری اعلام شده است در تجدید مجوز کار گم شده یا غیرقابل استفاده و مدارک معافیت مجوز کار. در زمان وضعیت اضطراری، هزینه کاغذ با ارزش و حق معافیت مجوز کار و پروانه کار مجددا اخذ نخواهد شد. در تجدید اسناد طبق مقررات؛ در طول وضعیت اضطراری، هزینه کاغذ با ارزش و مجوز کار مجدداً دریافت نخواهد شد.

در این زمینه؛ از تاریخ 6/2/2023  به منظورتجدید مدارک جواز کار مفقود یا غیرقابل استفاده افرادی که آدرس محل کارشان در استان های محل اضطرار اعلام شده است، بدون هیچ گونه کارمزد یا کارمزد ارزشمند کاغذی، در «معاملات». لیستی از منوی «پس از انجام معاملات مجوز» در سامانه مجوز الکترونیکی با کلیک بر روی قسمت «درخواست کارت گمشده» می‌تواند درخواستی برای ارسال به آدرس ثبت‌شده در سامانه یا به آدرسی ارسال شود که از طریق سامانه مجوز به اطلاع می‌رسد.

برای دسترسی به سامانه مجوز الکترونیکی می توانید از لینک زیر استفاده کنید.:

https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/eizin

منبع: https://www.csgb.gov.tr/uigm/duyurular/olaganustu-hal-ilan-edilen-illerin-kayip-kart-yenilenen-hakkinda-duyuru/