اطلاعیه در مورد عکس ها از وزارت کار و تامین اجتماعی

اطلاعیه در مورد عکس ها از وزارت کار و تامین اجتماعی

وزارت کار و تامین اجتماعی جمهوری ترکیه توضیح داد: به دلیل آپلود عکس های نامناسب، در روند بررسی و نهایی شدن درخواست های مجوز کار با تاخیر مواجه شد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که عکس ها باید بیومتریک باشند تا از اختلال جلوگیری شود.

عکس چگونه باید باشد

عکس شخص خارجی باید در 6 ماه گذشته به صورت رنگی از جلو و با صورت باز گرفته شود و پس زمینه سفید (بیومتریک) باشد تا بتوانید خارجی را به راحتی شناسایی کنید. عکسی که در سامانه بارگذاری می شود باید در اندازه پاسپورت و پس زمینه سفید باشد. جعبه عکس باید به طور کامل بدون برش و کاهش فرمت بارگذاری شود.