اعلام حداقل دستمزد جدید 2022

اعلام حداقل دستمزد جدید 2022

اعلام حداقل دستمزد جدید 2022

حساب خالص حداقل دستمزد و هزینه برای کارفرما

حداقل دستمزد که از اول جولای 2022 لازم الاجرا می شود، 6 هزار و 471 لیره ناخالص و 5 هزار و 500.35 لیره خالص تعیین شده است. بنابراین، حداقل دستمزد خالص نسبت به ژانویه 2022 حدود 30 درصد افزایش داشته است.

حداقل دستمزد 6.471.00

حق بیمه موسسه تامین اجتماعی 14% 905.94%

حق بیمه بیکاری 1 64,71%

مجموع کسورات 970.65

حداقل دستمزد خالص 5,500,35

هزینه برای کارفرما (TL / ماه)

حداقل دستمزد 6.471.00

حق بیمه موسسه تامین اجتماعی 15.5% (سهم کارفرما) (*) 1003.01

حق بیمه بیکاری کارفرما 2 % 129,42

کل هزینه برای کارفرما 7603.43

 

منبع: https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/