باز کردن سرویس معاملات ثبت آدرس

باز کردن سرویس معاملات ثبت آدرس

پورتال دولت الکترونیک  (E-Devlet)به منظور تسهیل مراحل تغییر آدرس و ثبت نام برای اتباع خارجی   (https://www.turkiye.gov.tr/) سرویس «تغییر آدرس و اطلاعیه ثبت نام اتباع خارجی (برای اقامت خالی)» فعال شده است.

در محدوده خدمات؛ تغییر آدرس و ثبت نام را می توان با دسترسی به اقامتگاه های “خالی” که نیازی به رضایت ندارند از طریق این سرویس انجام داد. علاوه بر این، “متقاضی اصلی” یکباره، “من برای خودم و برنامه های وابسته ام یک اعلان آدرس ارسال خواهم کرد.” با این گزینه، برنامه های کاربردی وابسته (اعضای خانواده) می توانند آدرس خود را بدون نیاز به رضایت ثبت کنند.

منبع:

https://www.goc.gov.tr/e-devlet-kapisi-uzerinden-adres-tescil-islemleri-yapilmasi-hk