حداقل دستمزد سال 2022 اعلام شد!

حداقل دستمزد سال 2022 اعلام شد!

حداقل دستمزد سال 2022 تعیین شد. از اول ژانویه 2022، حداقل دستمزد خالص 4.253.40 لیر ترکیه اعلام شد.

با توجه به این؛

 

حداقل دستمزد ناخالص

(5.004,00TL)

حق بیمه موسسه تامین اجتماعی

(700,56TL)

حق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی

(50,04TL)

کل کسورات

(750,60TL)

حداقل دستمزد خالص

(4.253,40TL)

در ماه دسامبر، سه اتحادیه صنفی Türk-İş، DİSK و Hak-İş اعلام کردند که حداقل دستمزدی که در سال 2022 معتبر است باید به گونه ای تعیین شود که با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی، استاندارد زندگی مناسب را تضمین کند.

حداقل دستمزد، دستمزد پایه ای است که با روش های علمی، عینی و داده های موثق تعیین می شود و کارگر و خانواده او را قادر می سازد مطابق با شرایط اقتصادی و اجتماعی روز،  سازگار با کرامت انسانی زندگی کنند