دوره های آموزش حرفه ای

دوره های آموزش حرفه ای

دوره های آموزش حرفه ای؛ این سازمان به منظور ارائه یک حرفه به افراد غیرحرفه ای و افزایش قابلیت اشتغال کسانی که می خواهند مهارت های حرفه ای خود را ارتقا دهند، سازماندهی شده است.

شرایط بهره مندی از دوره های آموزش حرفه ای

 • ثبت نام بیکار در موسسه،
 • داشتن سن 15 سالگی،
 • داشتن شرایط خاصی که مطابق با الزامات حرفه تعیین شده باشد.
 • عدم تکمیل دوره/برنامه سازماندهی شده توسط موسسه در همان حرفه،
 • برای بهره مندی از خدمات مشاوره شغلی و شغل،
 • بازنشسته نباشند،
 • نداشتن خویشاوند خونی درجه یک یا دو یا همسر پیمانکار.
 • عدم تحریم برای عدم حضور در دوره ها ضروری است.

ضمناً فرد می تواند حداکثر دو بار از دوره حرفه آموزی یا برنامه آموزش حین کار بهره مند شود و مجموع افراد بهره مند از دوره ها و برنامه ها نمی تواند از سه بار بیشتر باشد.

مدت دوره های آموزش حرفه ای

دوره های آموزش حرفه ای؛ حداقل پنج و حداکثر هشت ساعت در روز. شش روز در هفته است. حداقل سی و حداکثر چهل و پنج ساعت برگزار می شود.

مجموع دوره های آموزش حرفه ای نمی تواند بیش از یکصد و شصت روز واقعی باشد.

هزینه هایی که در دوره های آموزش حرفه ای قابل پوشش است

کارآموزان شرکت کننده در دوره های آموزش حرفه ای، در روزی که واقعاً در دوره ها شرکت می کنند.

 • 84.62 TL در دوره های آموزش حرفه ای،
 • 137.51 لیره در دوره های آموزش حرفه ای سازماندهی شده برای بخش صنعت،
 • 63.47 لیر برای دوره های آموزش حرفه ای بدون ضمانت استخدام، سازماندهی شده برای معلولان و محکومان سابق در چارچوب مقررات کمیسیون مجاز به استفاده از جریمه های اداری جمع آوری شده از کارفرمایان که معلولان و محکومان سابق را به کار نمی گیرند،
 • 84.62 TL در دوره های آموزش حرفه ای تضمین شده برای معلولان و محکومان سابق در محدوده مقررات مربوط به کمیسیون مجاز به استفاده از جریمه های اداری جمع آوری شده از کارفرمایانی که معلولان و محکومان سابق را به کار نمی گیرند،
 • حق بیمه بیمه درمانی عمومی و بیمه حوادث کار و بیماری های شغلی توسط موسسه ما در طول دوره تحت پوشش قرار می گیرد.

از افرادی که در دوره های آموزشی حرفه ای شرکت می کنند هیچ هزینه ای دریافت نمی شود. علاوه بر هزینه هایی که موسسه ما در طول دوره آموزش حرفه ای پوشش می دهد، به افرادی که در پایان دوره با موفقیت دوره را پشت سر می گذارند، گواهینامه/گواهی پایان دوره اعطا می شود.

در صورت موفقیت در آزمونی که در پایان دوره برگزار می شود، گواهی صلاحیت حرفه ای اعطا می شود.

مکان و زمان درخواست

تمام شهروندان ما که شرایط درخواست دوره های آموزش حرفه ای را دارند می توانند از طریق ادارات استانی موسسات کار و کاریابی و مراکز خدماتی در 81 استان و از طریق شعبه الکترونیکی İŞKUR درخواست دهند.

منبع: https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/mesleki-egitim-kurslari/