سیاست حفظ حریم خصوصی

هدف سیاست حفظ حریم خصوصی این سایت، مرکز حمایت از کارگران که از طرف مرکز حمایت از پناهندگان ارائه می شود

www.iscidestekmerkezi.com

هدف این وب سایت شناسایی شرایط و ضوابط استفاده از اطلاعات شخصی تولید شده توسط کاربران سایت / بازدید کنندگان است که توسط مرکز حمایت از پناهندگان در طول استفاده از سایت توسط مالک داده ، نگهداری می شود.

مالک داده،با این سیاست حفظ حریم خصوصی اعلام می کند که درباره  پردازش اطلاعات شخصی آگاه شده است و موافقت خود را با استفاده از داده های شخصی اش که در اینجا تعریف شده است، اعلام می کند.

تحت این عنوان، اطلاعاتی که توسط موسسه پردازش شده و به عنوان داده های شخصی مطابق با قانون مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی در نظر گرفته می شود، ذکر شده است. به جز مواردی که به روشنی بیان نشده است ، شرایط و ضوابطی که در این سیاست حفظ حریم خصوصی بیان شده ” اطلاعات شخصی” را شامل خواهد شد.

 مرکز حمایت از پناهندگان ، داده های شخصی که از مالک داده به دست آمده است را براساس سیاست حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده های شخصی باید محافظه کند و نمی تواند به هیچ کسی ارائه کند. اطلاعات شخصی را تنها در پروژه ای که نامش ” پشتیبانی از کارگران سوریه در بخش پوشاک ترکیه ” است،  استفاده کرده اند. در این پروژه افرادی هستند که با نقض حقوق یا مسائل دیگر روبه رو شده اند، مشکلات آنها را حل می کنند و از همان افراد تاییدیه کتبی می گیرند .

 ؛ iscidestekmerkezi.com اقدامات لازم را برای اطمینان از امنیت و محرمانه بودن اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به تراکنش انجام شده توسط کاربران انجام می دهد.

مرکز حمایت از کارگر براساس عنوان تعریف شده در قانون قابل اجراست ، همانطور که در این سیاست حفظ حریم خصوصی تعریف شده است،

به منظور فراهم آوردن سطح لازم امنیت و اقدامات فنی و اداری لازم برای انجام بازرسی های لازم.

کاربران امکان دسترسی و تغییر اطلاعات  کاربر دیگر را ندارند. اطلاعات شخصی کاربر، فقط در
iscidestekmerkezi.com
قابل دسترس است و هیچ موسسه و سازمانی حق دسترسی به آن را ندارند.

با این حال، در صورتی که اطلاعات شخصی در نتیجه حملات اینترنتی و یا سیستمی مورد آسیب  قرار بگیرد و البته اقدامات لازم امنیتی انجام شده باشد ، مرکز حمایت از کارگر هیچ مسئولیتی در قبال این موارد ندارد.

اطلاعات شخصی ممکن است با ادارات قضایی و اداری مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی، براساس درخواست ها و اطلاعیه های دریافت شده از ادارات دولتی و موسسات قضایی،  به اشتراک گذاشته شود.

هر کسی که وارد سایت اینترنتی مرکز حمایت از کارگر می شوند ، شرایط سیاست حفظ حریم خصوصی مرکز حمایت از کارگر را می پذیرند.

در صورت اتصال به برنامه های دیگر از طریق سایت، MUDEM مسئولیت سیاست های حفظ حریم خصوصی و محتویات برنامه ها را بر عهده نمی گیرد.

اگر موارد سیاست حفظ حریم خصوصی تغییر کند، باید در تاریخ انتشار موثر باشد.