وزارت کار و تامین اجتماعی نتایج تحقیقات تعیین حداقل دستمزد سال 2023 را اعلام کرد.

وزارت کار و تامین اجتماعی نتایج تحقیقات تعیین حداقل دستمزد سال 2023 را اعلام کرد.

وزارت کار و تامین اجتماعی نتایج تحقیقاتی را که برای تعیین انتظارات کارگران، کارفرمایان و مردم در محدوده مطالعات تعیین حداقل دستمزد که در سال 2023 معتبر خواهند بود، به اشتراک گذاشت. انتظار عمومی مردم متشکل از شهروندان مشاغل مختلف که کارگر یا کارفرما نیستند برای حداقل دستمزد برای سال 2023 7 هزار و 845 لیره بود.

وقتی از مردم متشکل از کارگران، کارفرمایان و شهروندان از مشاغل مختلف در مورد حداقل دستمزد انتظاری برای سال 2023 سؤال شد، حداقل دستمزد کارگران 7 هزار و 536 لیره بود در حالی که حداقل دستمزد انتظاری کارفرمایان 7 هزار لیره بود.

برای دسترسی به کل مطالعه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

منبع و لینک: https://www.csgb.gov.tr/haberler/bakanlik-2023-yilinda-gecerli-olacak-asgari-ucreti-belirleme-calismalari-kapsaminda-baslattigi-arastirma-sonuclarini-acikladi/

 7