پروژه دست های ماهر

پروژه دست های ماهر

در رهبری اتحادیه اتاق و کالای بورس ترکیه و در همکاری بنیاد تحقیقات سیاست های اقتصادی ترکیه و با تامین مالی اتحادیه اروپا با پروژه دست های ماهر،  مهارت های حرفه ای 30 هزار نفر تعیین خواهد شد،صلاحیت 20 هزار نفر مستند خواهد شد و 3 هزار نفر استخدام خواهند شد.

جلسه افتتاح پروژه دست های ماهر  توسط رئیس جمهور برگزار شد؛ وزیر خانواده، کار و امور اجتماعی، زهرا زیمریت سلسوک و  سفیر  کریستین برگر ، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در این رویداد شرکت کردند.

 در افتتاح این پروژه گفته شده است که ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم با مسله پناهندگان به شکل شدیدی روبه رو شده است. 7 میلیون سوریه ای به سبب جنگ داخلی کشور خود را ترک کرده و به ترکیه آمده اند.  نیمی از این افراد در ترکیه می مانند و در ترکیه مهمان هستند.

با این پروژه، آدانا،بورسا،غازی آنتپ،هاتای،استانبول،ازمیر،کایسری،کیلیس،کنیا،ماردین،مارسین و شانلی اورفا که  سوریه ای های زیادی در آنها ساکن هستند، گزارش داده اند که هدف آنها جذب افرادی است که به دنبال شرایط خوبی هستند.

رئیس گفت که این پروژه ، فقط پروژه استحدام نیست ، بلکه با این پروژه  صلاحیت ها و مهارت های حرفه ای 30 هزار نفرافزایش خواهند یافت.

رئیس گفت که در کل پروژه برای محافظت از 35-65 درصد در پناهندگان سوریه ای و شهروندان ترکیه تلاش می کنیم، از این پروژه نه تنها برادران پناهنده ، که کل ترکیه هم بهره مند خواهد شد.

تقریبا یک هزار شرکت همراه با کارفرماهای داوطلب در 12 ولایت مشارکت خواهند کرد. شرکت ها فرصت می یابند برای استخدام افرادی که مدارک حرفه ای خود را در این پروژه دریافت کرده اند ، اقدام کنند. علاوه بر این کارگرانی که هنوز هم همانجا کار می کنند در محدود پروژه  حق دارند که مدارک حرفه ای رایگان دریافت کنند. این مشوق ها برای پرداخت هزینه های مجوز کار و 10 درصد از کل هزینه کارفرمایان برای مدت 6 ماه خواهد بود. کارفرمایان از این تشویق بهره مند خواهند شد. در این فرایند ، به شرکت هایی که کارمند سوریه ای دارند ، مشاوره حقوقی داده می شود.