کمک حقوقی چیست و برای دریافت کمک حقوقی به کجا باید مراجعه کرد؟

کمک حقوقی چیست و برای دریافت کمک حقوقی به کجا باید مراجعه کرد؟

کمک حقوقی به ارائه خدمات وکالت توسط کانون وکلای دادگستری به افرادی که توانایی پرداخت حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های دادرسی را ندارند، اشاره دارد. به عنوان پناهجو یا پناهنده، شما حق دارید برای پیگیری اختلافات حقوقی که با آنها روبرو هستید، از کانون وکلای دادگستری استان مربوطه خود تقاضای کمک حقوقی کنید. به دنبال ارزیابی کانون وکلا، این امکان وجود دارد که شما واجد شرایط شناخته شوید و کمک حقوقی به شما ارائه شود.

کمک قضایی برای پرونده هایی که علیه تصمیمات اداری باز شده است، از جمله غیرفعال کردن بیمه درمانی، اخراج، بازداشت اداری، رد درخواست های حمایت بین المللی، تصمیمات انصراف یا عدم پذیرش و همچنین سایر موارد تحت قانون مدنی (مانند طلاق و حضانت)، قانون اجاره، قانون تجارت و قانون کار ارائه می‌گردد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای آن می توانند به شما در خصوص مراحل کمک حقوقی ارائه شده توسط کانون وکلا در استان محا اقامتتان، اطلاعات ارائه دهند.

کانون های وکلا (بارو) در ۸۱ استان در سراسر ترکیه فعالیت دارند. به عنوان یک پناهجو و یا پناهنده، شما این حق را دارید تا برای هرگونه مشکل حقوقی به این دفاتر مراجعه و درخواست کمک نمایید.

پرداخت هزینه های مربوط به کمک های حقوقی بستگی به وضعیت مالی شما دارد. اگر مقامات به این نتیجه برسند که شما توانایی پرداخت هزینه ی وکیل را ندارید، می توانید از کمک های حقوقی دفاتر کمک های حقوقی زیرمجموعه کانون وکلا در ترکیه بهره مند شوید.

کمک های حقوقی شامل پرونده هایی که تصمیم های اداری برای آنها گرفته شده است (شامل رد درخواست حمایت بین المللی، انصراف از درخواست حمایت بین الملل، دیپورت و بازداشت های بدون حکم) و سایر پرونده ها (مانند طلاق و اجاره) می باشد.

اطلاعات مربوط به نحوه تماس با کانون های وکلا در ترکیه را می توانید از وب سایت اتحادیه ی کانون وکلای ترکیه به دست آورید.

کمک حقوقی می تواند از طرف دادگاه ها درخواست شود. اگر شخصی به صراحت اعلام کند که درخواست کمک حقوقی او در مرحله ی استیناف است، دادگاه مربوطه درخواست را بررسی کرده و در مورد انتصاب یک وکیل تحت نظر طرح کمک های حقوقی تصمیم گیری می کند. در روند پرونده های جنایی، دادگاه می تواند به صورت رایگان تحت شرایط خاص وکیل در نظر بگیرد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای اجرایی آن نیز مشاوره ی حقوقی به پناهندگان ارائه می دهند و می توانند در ارتباط با کمک های حقوقی که توسط کانون وکلا در منطقه ی شما ارائه می شود اطلاعات بدهند. شما می توانید از طریق دفاتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یا شرکای اجرایی آن در منطقه ای که زندگی می کنید و یا با تماس تلفتی و یا ارسال ایمیل به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از این حمایت ها بهره مند شوید.

 

 

منبع: https://help.unhcr.org/turkiye/fa/social-economic-and-civil-matters/legal-aid/