کمک هزینه ی تحصیلی برای تحصیلات تکمیلی

کمک هزینه ی تحصیلی برای تحصیلات تکمیلی

آخرین مهلت برای ارائه درخواست 31 اکتبر 2022 است.

پناهندگان می توانند در ترکیه در دانشگاه درس بخوانند. دانش آموزانی که مایل به ثبت نام در دانشگاه هستند این مدارک را نیاز دارند: شماره شناسایی اتباع خارجی (یابانجی کیملک نومارا)؛ گواهی پایان مقطع تحصیلی ۱۲ دوره دبیرستان؛ نتایج امتحان دانش آموزان خارجی (YOS) که توسط دانشگاهی که قصد تحصیل در آن را دارید برگزار می شود و مدرکی برای اثبات تسلط بر زبان تدریس در آن دانشگاه.

اطلاعات لازم در خصوص رشته های تحصیلی دانشگاهی و موارد مورد نیاز برای اخذ پذیرش برای دانشجویان خارجی در وب سایت دانشگاه ها موجود می باشد.

لطفا در نظر داشته باشید دانشجویانی که پناهنده و پناهجو هستند به عنوان <دانشجوی خارجی> در دانشگاه ها قلمداد می شوند. شهریه ی بالاتری ممکن است برای دانش آموزان خارجی اعمال شود.

برای اطلاع از جزئیات محتوای اطلاعاتی روی لینک زیر کلیک کنید

https://help.unhcr.org/turkiye/tr/information-for-non-syrians/education/

https://help.unhcr.org/turkiye/fa/information-for-non-syrians/education/

https://help.unhcr.org/turkiye/ar/information-for-non-syrians/education/

https://help.unhcr.org/turkiye/information-for-non-syrians/education/

منبع:  https://help.unhcr.org/turkiye/tr/