ما که هستیم؟

ما که هستیم

مرکز حمایت از پناهندگان (مودم)، در زمینه مسائل  اجتماعی  برای حل کردن مشکلات پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، قربانیان قاچاق انسان، حفاظت  بین المللی و افراد بی وطن، در داخل و خارج از کشور به فعالیت ها خود ادامه می دهد.

مودم با این وب سایت ،به پناهندگان، پناهجویان و مهاجرانی که در بخش پوشاک کار می کنند، مشاوره حقوقی و اجتماعی  رایگان می دهد و پشتیبانی می کند.

: MUDEM اطلاعات تماس

Üsküp Cad.Çevre Sok. 24/7 Çankaya/ANKARA

iscidestek@mudem.org پست الکترونیک :

http://www.mudem.org/ سایت اینترنتی:

پشتیبانی حقوقی

مرکز حمایت از پناهندگان (مودم) به پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، به صورت مستقیم مشاوره می دهد و از آنها درباره مجوز کار حمایت می کند.

اطلاعات

(مودم) مرکز حمایت از کارگران،برای افرادی که در بخش پوشاک کار می کنند، خدمات می دهد که درباره نقض حقوق خود در محل کار و حقوق خودشان اطلاعات داشته باشند.

Where we are

ASAM Office
RSC Office
ASAM Mobile Unit
RSC Mobile Unit