ما که هستیم؟

ما که هستیم

مرکز حمایت از پناهندگان (مودم)، در زمینه مسائل  اجتماعی  برای حل کردن مشکلات پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، قربانیان قاچاق انسان، حفاظت  بین المللی و افراد بی وطن، در داخل و خارج از کشور به فعالیت ها خود ادامه می دهد.

مودم با این وب سایت ،به پناهندگان، پناهجویان و مهاجرانی که در بخش پوشاک کار می کنند، مشاوره حقوقی و اجتماعی  رایگان می دهد و پشتیبانی می کند.

: MUDEM اطلاعات تماس

Üsküp Cad.Çevre Sok. 24/7 Çankaya/ANKARA

iscidestek@mudem.org پست الکترونیک :

http://www.mudem.org/ سایت اینترنتی:

حمایت قانونی

مرکزحمایت از کارگران به افراد شاغل در صنعت پوشاک آماده در خصوص مشکلاتی که در محل کار خود با آن مواجه می شوند مشاوره رایگان ارائه می دهد.

خبر دادن

مرکزحمایت از کارگران خدماتی را برای کارگران پوشاک در ترکیه ارائه می دهد تا از حقوق خود مطلع شوند و از موارد نقض حقوق در محل کار مطلع شوند.