آیا می توانم در شهری که می خواهم کار کنم؟

آیا می توانم در شهری که می خواهم کار کنم؟

نه، شما فقط می توانید در شهری که به شما مجوز اقامت می دهد،کار کنید. آن شهری است که نامش در کارت شناسایی حفاظت موقت نوشته شده است.

اگر می خواهید در یک شهر دیگر کار کنید، ابتدا باید شهر اقامت خود را تغییربدهید.