چگونه می توانم قراردادی را با کارفرما امضا کنم تا مجوز کاردریافت کنم؟

چگونه می توانم قراردادی را با کارفرما امضا کنم تا مجوز کاردریافت کنم؟

شما باید قراردادی را که به وضوح شرایط کار را بیان می کند، امضاء کنید که می گوید: ” قراردادی با مدت زمان مشخص.” شما می توانید قرارداد نمونه را از لینک زیر دریافت کنید.

http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/sozlesme-ve-dilekce-ornekleri/