لینک ها مفید

 مرکز خمایت از پناهندگان (Mülteci Destek Derneği-MUDEM-RSC)

مرکز خمایت از پناهندگان فعالیت های داخلی و خارجی را برای مشکلات پناهجویان، پناهندگان، مهاجران، قربانیان قاچاق انسان، حفاظت از بین المللی و افراد بدون اشخاص در زمینه اجتماعی انجام می دهد؛ از طریق این وبسایت، مشاوره رایگان و اجتماعی را برای پناهندگان، پناهجویان و مهاجرانی که در بخش پوشاک مشغول به کار هستند، ارائه می دهد.

  • Website www.mudem.org
  • Phone +90 312 427 27 02
  • Fax +90 312 427 27 62
  • Address Üsküp Caddesi 24/7-8 Çankaya/Ankara

 انجمن همبستگی با پناهجویان و مهاجران (Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği – SGDD-ASAM)

انجمن همبستگی با پناهجویان و مهاجران، یک سازمان مستقل، بی طرف و غیر انتفاعی است که با مبارزات قانونی علیه دسترسی به حقوق و خدمات برای پناهندگان و پناهجویان، ارائه کمک روانشناختی، برگزاری دوره ها و فعالیت های دیگر برای انطباق آنها با جامعه میزبان کار می کند.

  • Website http://sgdd.org.tr
  • Phone +90 312 427 55 83 / +90 312 212 60 12 / +90 312 212 60 13
  • Fax +90 312 212 60 14 / +90 312 212 60 15
  • Address Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No: 42 Çankaya/ANKARA

مجوز کار

شما می توانید سوالات مربوط به مجوز کار و اطلاعات به روز را از وب سایت وزارت خدمات اجتماعی، کار و خانواده و از وب سایت نیروی کار بین المللی  پیگیری بکنید.

(https://www.csgb.gov.tr/uigm)

مراجعه مجوز کار برای کارگران خارجی را از این آدرس می توانید پیگیری بکنید

https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/#/eizin

راهنمای مراجعه مجوز کار برای خارجیان https://www.csgb.gov.tr/uigm/contents/kilavuzlar/basvurukilavuzu/

برای کار پیدا کردن ترکیه شورای کسب و کار خط ارتباطی را می توانید زنگ بزنید.87 75 444

http://www.iskur.gov.tr/

دستمزد عادلانه

شما می توانید با مرکز اطلاع رسانی وزارت کار و امنیت اجتماعی شماره 170 تماس بگیرید تا اطلاعات مربوط به هزینه های کاری و ساعت اضافه کاری را بدست بیآورید.

بهداشتی و ایمنی کار

شرایط کار کردن در خطرناک

در مورد اورژانس شما می توانید 112 برای آمبولانس و 155 برای پلیس تماس بگیرید

در مورد فاجعه و اضطراری می توانید 112 را زنگ بزنید.

اگر فکر می کنید که در محل کار شرایط خوب نیست می توانید مرکز اطلاع رسانی وزارت کار و امور اجتماعی 170 را زنگ بزنید.

اگر فکر می کنید که مسموم شده اید، می توانید از مرکز ملی سم 114 را می توانید زنگ بزنید.

http://www.acilafet.gov.tr/ulusal-zehir-danisma-merkezi/

اگر سوالات بهداشتی دارید می توانید خط تلفن بهداشت بین المللی 28 47 444 را  زنگ بزنید.

 برای گرفتن انتصاب از بیمارستان  دولتی می توانید  182 را زنگ بزنید.

معامله بد در محل کار

»کار اجباری

اگر شما قربانی قاچاق انسان هستید، می توانید 155 پلیس را زنگ بزنید.

اگر در محل کار،کار اجباری می کنید مرکز ارتباطات خارجی اداره کل مدیریت مهاجرت را می توانید زنگ بزنید.

تبعیض و آزار جنسی

اگر در محل کار با تبعیض روبه رو می شوید، شکایت خود را می توانید به وزارت کار و امور اجتماعی بگوید ،شماره اش 170 است.

اگر در محل کار با آزار جنس روبه رو می شوید،می توانید 155 پلیس را زنگ بزنید.

کودکان کار

اگر شما متوجه شدید که کودکان زیر 15 سال در محل کار مشغول به کار هستند یا اگر به عنوان کارگران کودک کار می کنید، با 155 خط پلیس تماس بگیرید.

برای مبارزه با کار کودکان شما می توانید خط وزارت سیاست و خانواده 183 را زنگ بزنید.

حقوق اجتماعی و اضافی

حق تشکیل اتحادیه

خارجیان که مجوز کار دارند می توانند به تشکیل اتحادیه منصوب بشوند و از حقوق اتحادیه های کارگری بهره مند شوند. اتحادیه های زیادی در بخش نساجی و پوشاک سازمان یافته اند.

اتحادیه های اصلی اتحادیه با اکثر اعضا عبارتند از: اتحادیه تجارت نساجی دیسک، اتحاد تکفیف،

 deriteks  و öz iplik اتحادیه

حفاظت موقت و حفاظت بین المللی

برای سوالات و مشکلات خارجی که درباره به ورود به ترکیه، اقامت در ترکیه  و خروج از ترکیه،برای کار ها که مربوط به حفاظت موقت و حفاظت بین المللی، برای اطلاعات در مورد حقوق و تعهدات خارجی که در وضعیت های مختلف در کشور ما زندگی می کنند، برای اخطار قربانی قاچاق انسان، برای تماسهای اضطراری از همه جا در ترکیه؛ شماره 157 خاریج از کشور شماره 22 11 157 0312 90+ ر زبان ها ترکی،انگلیسی،عربی،روسی،فارسی،آلمانی 7 روز 24ساعت می توانید زنگ بزنید. شما همچنین می توانید با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد شماره 68 48 444 را

(00-16 – 00-09) زنگ بزنید.

پشتیبانی حقوقی

برای پشتیبانی دریافت نمادن می توانید شماره کانون وکلای ترکیه 18 26 444 را زمگ بزنید.

بعد از تعیین وکیل که به شما کمک می کند، خدمت مترجمی می دهد تا شما به راحتی بتوانید با وکیل موافقت کنید.برای این وکیل تان باید با شماره  59 59 292 0312 تماس بگیرد و پشتیبانی ترجمه را درخواست کند.

پشتیبانی اجتماعی

برای اطالعات و راهنمایی در مورد خانواده، زنان، کودکان، معلولین، سالمندان، شهیدان می توانید شماره مرکز خدمات خانواده، کار و خدمات اجتماعی را زنگ بزنید. 183

https://alo183.aile.gov.tr/

علاوه بر این، در موارد غفلت، سوء استفاده و خشونت، یا اقدامات پیشگیری از قتل های افتخار و افتخار، اقدامات به صورت یک اقدام انجام می شود و با توجه به شرایط اضطراری، اطمینان حاصل می شود که استان هایی که مورد رسیدگی قرار می گیرند، به تیم اورژانس و / یا اجرای قانون گزارش شده است.

شما می توانید 144 برای خط مشی اجتماعی  خانواده، کار و خدمات اجتماعی تماس بگیرید که راهنمایی های مربوط به حقوق و دستمزد 2022  کمک های غذایی، کمک های نقدی، یارانه های زغال سنگ، آموزش مشروط و مزایای بهداشتی مشروط، کمک های مالی به مرحوم و سایر مزایا را می دهد.

https://alo144.aile.gov.tr/

مشکلات مربوط به مقامات رسمی

شما می توانید به شورای اخلاقی مقامات رسمی اعتراض کنید

http://etik.gov.tr/tr-tr/Ba%C5%9Fvuru-Yollar%C4%B1

شما می توانید به دفتر بازپرس درخواست بدهید

https://www.ombudsman.gov.tr/

می توانید با مقامات برابری و حقوق بشر ترکیه ارتباط برقرار کنید.

http://tihekdemo1.baskentweb.net/iletisim/

شما می توانید با موسسات حقوق بشر استان و منطقه تماس بگیرید.