ختم رابطه کاری

ختم رابطه کاری

شما می توانید رابطه کاری خود را به دلایل حقوقی ، قبل از به پایان رساندن قرارداد باطل کنید. این حق هم برای کارفرماست هم برای کارگر.

اگر می خواهید رابطه کاری خود تان را باطل بکنید، شما دو گزینه دارید :

اگر دلایلی (مانند آزار و اذیت، بدرفتاری، و غیره) وجود داشته باشد، می توانید بطور فوری خاتمه دهید، که حق فسخ نامیده می شود و در قانون در نظر گرفته شده است.

شما می توانید روابط کاری را بدون ارائه دلایل برای دوره های ذکر شده در قانون خاتمه دهید

 

»حق فسخ کارگر

شما می توانید بلافاصله کار خود را بدون اطلاع قبلی به کارفرما خاتمه بدهید، به شرط آنکه شرایط در زیر گفته شده رخ بدهد.

 

دلایل کارگر برای پایان دادن به روابط کاری بدون اطلاع قبلی:

دلایل بهداشتی :

اگر کارهایی انجام می دهید که  ماهیت خطرناکی دارند و برای سلامتی و زندگی شما خطرناک هستند.

اگر کارفرما ویا کارگر دیگری که شما با آنها به طور مستقیم در ارتباط هستید دچار بیماری عفونی هستند و شرایط کاری با شما ناسازگار است.

شرایطی که با قوانین اخلاقی و حسن نیت و موارد مشابه مطابقت ندارند:

اگر کارفرما با ارائه اطلاعات غلط درباره نکات مهم قرار داد و یا در زمان اشتغال با ارائه اطلاعات نادرست شما را فریب بدهد.

اگر کارفرما به شما ویا هرکدام از اعضای خانواده شما کلمات زننده  می گوید یا فحش می دهد، ویا به شما آزار جنسی می رساند.

اگر کارفرما به شما و یا یکی از اعضای خانواده تان آزار و اذیت می رساند ویا یکی از اعضا خانواده تان را تشویق می کند که قانون را زیر پا بگذارد، باعث تحمیل، تسخیر یا مرتکب جرمی می شود که به زندانی شدن شما و یکی از اعضای خانواده تان منجر می شود، یا اگر علیه شما اتهامات غلط یا اتهامات مربوط به آبرو و حرمت را مطرح می کند.

اگر شما از طرف کارگر دیگری و یا شخص سوم با آزار جنسی روبرو می شوید و این را هم به کارفرما گفته اید ولی کارفرما اقدامی نکرده است.

در صورتی که کارفرما طبق مقررات قانون یا قرارداد پرداخت ، حقوق شما را پزداخت نکند.

اگر دستمزد به ازای مقدار کار پرداخت شود و کارفرما به شما کار کمتری می دهد، تفاوت در دستمزد بر اساس زمان پرداخت می شود و دستمزد پرداخت نمی شود یا شرایط کار اعمال نمی شود.

دلایل اجباری:

اگر در محل کار بیش از یک هفته ، دلایل اجباری به وجود می آید و از انجام کار جلوگیری می کند،

 

 دوره های اطلاع  رسانی فسخ کار:

اگر از دلایلی که در بالا گفته شده برخوردآرید، و دنبال به پایان رساندن کار هستید؛ می توانید به کارفرما اطلاع بدهید که کار خود را فسخ می کنید.

دوره های اطلاع  رسانی که گفته شده بسته به مدت زمان کار شما ، متفاوت است.

اگر کار شما کمتر از شش ماه ادامه داشته ، قبل از دو هفته،

اگر کار شما از شش ماه تا یک سال ادامه داشته، قبل از چهار هفته،

اگر کار شما از یک و نیم سال تا سه سال ادامه داشته، قبل از شش هفته،

اگر کار شما بیش از سه سال ادامه داشته، قبل از هشت هفته، باید به طرف دیگر اطلاع بدهید و بعد از این مدت ها رابطه کار شما به پایان می رسد.

این مدت ها به صورت حد اقلی است و می توان با قرارداد آن ها را افزایش داد.

شرایط اطلاع دادن خیلی مهم است و اگر شما بدون اطلاع از کار استعفا می دهید ، باید جبران خسارت را برای دوره اخطار پرداخت کنید.

 

اعتراض و نحوه اعلام فسخ کار

اگر کارفرما خود به خود و بدون دلیل قرارداد  شما را فسخ می کند و شما فکر می کنید که این فسخ قرار داد معتبر نیست، بعد از اطلاع از فسخ کار در یک ماه می توانید برای” بازگشت به کار” به دادگاه شغلی  و میانجی مراجعه نمایید. در مورد بازگشت به کار،برای کارگرانی که رابطه کاریشلن بدون دلیل تمام شده، احتمال بازگشت وجود دارد. و کارگران درخواست می کنند که باز هم به کار برگردند.اگر نتیجه مثبت باشد، کارفرما مجبور است که باز هم کارگر را بر سر کار برگرداند.

اگر  نتیجه فعالیت های میانجی  مثبت نباشد،از تاریخ آخرین گزارش، می توانید دوباره اقدام کنید . می توانید همه این مراجعه ها را با کمک حقوقی انجمن دادگستری، و با وکیل  انجام بدهید.

با این حال، اگر دادگاه ویا داور ویژه تصمیم بگیرند که فسخ قرارداد توسط کافرما نامعتبر است ، کارفرما باید کارگر را در طی یک ماه برسرکار بازگرداند. اگر کارفرما کارگر را طی بک ماه دوباره مشغول به کار نکند، کارفرما حداقل چهار ماه و حد اکثر هشت ماه موظف است مبلغ پرداخت ماهانه را جبران کند.

 

»حق فسخ كارفرما

اگر طرفی که کار را به پایان می رساند کارفرما است،در محل کاری که 30 نفر ویا بیشتر کار می کنند ، کارفرما با یک قرارداد شغلی که حداقل برای شش ماه منعقد می کند، باید با یک دلیل معتبر ناشی از شایستگی یا رفتار کارگر یا الزامات شرکت، با کارگران رفتار کند..

بر این اساس دلایلی که برای خاتمه دادن به کار مناسب نیستند، عبارتند از:

عضویت در اتحادیه و خارج از ساعت کار برای شرکت در فعالیت های اتحادیه های کارگری و یا در ساعات کاری با موافقت کارفرما،

شما به عنوان نماینده اتحادیه کارگری فعالیت می کنید.برای درخواست به مقامات اداری یا قضایی علیه کارفرما یا برای شرکت در یک روند حقوقی که در این زمینه آغاز شده است.

به سبب نژاد، رنگ، جنسیت، وضعیت تاهل، تعهدات خانوادگی، حاملگی، تولد، اعتقاد مذهبی، عقاید سیاسی و غیره،

به طوری  که کارگر زن قبل از زایمان هشت هفته و بعد از زایمان هشت هفته در کل شانزده هفته به سبب مادر شدن بر سر کار نمی آید.

 شما نمی توانید در طول مدت انتظار قانونی به علت بیماری یا حادثه به کار بپردازید به این ترتیب برای فسخ کار مناسب نیستند.

با این حال کارفرما براساس شرایطی  که در زیر ذکر شده می تواند قرارداد را فسخ کند.

 

 دلایل پایان دادن به رابطه کارفرما با کارگر بدون اطلاع قبلی:

دلایل بهداشتی:

اگر کارگر مبتلا به بیماری ناشی از نوع زندگی  باشد، یا اگر معلول شود ، عدم حضور در سر کار نباید بیش از سه روز کاری یا پنج روز کاری در ماه باشد.

در صورتی که شورای سلامتی تعیین کند که بیماری که  کارگر دچار آن شده غیر قابل درمان است و این برای محل کار ناخوشایند است.

شرایطی که با قوانین اخلاقی و حسن نیت و مانند آن ها مطابقت ندارند:

اگر کارگر، کارفرما را درباره موضوع کارها فریب می دهد، اگر کارگر درباره کارفرما ویا درباره اعضای خانواده او کلمات ناشایستی بگوید یا اگر کارگر اتهامات غلط و ادعاهای ناصحیح در مورد آبرو و کرامت کارفرما مطرح کند.

اگر کارگر در محل کار به دیگر کارگران آزار جنسی برساند ویا کارگر به کارفرما ویا اعضای خانواده او و یا در محل کار به کارگران دیگر اذیت برساند. در صورتی که او با مواد مخدر  به محل کار می آید یا از این مواد در محل کار استفاده می کند، در صورتی که کارگر به نحوی رفتار کند که با صداقت و وفاداری به کارفرما مطابقت نداشته باشد، از جمله سوء استفاده از اعتماد، سرقت، افشای اسرار حرفه ای کارفرما ، در صورتی که کارمند مرتکب جرمی شود که با حبس بیش از هفت روز مجازات بشود،اگر کارگر بدون اجازه کارفرما پشت هم دو روز و یا در ماه دو بار و یا بعد از روز تعطیلات ویا در یک ماه سه روز  برسر کار نیاید،اگر کارگر مسئولیت خود را انجام نمی دهد،در صورتی که کارگر به خاطر اراده یا دیانت، ایمنی کار را به خطر بیاندازد، اگر محل کار آسیب دیده یا از دست رفته تا حدی که نمی توان از ماشین آلات استفاده کرد و یا سایر کالاها و مواد که متعلق به مالک کسب و کار است از بین رفته باشد ، به نحوی که مبلغ 30 دلار دستمزد را نتواند پرداخت کند.

دلایل قانع کننده:

دلایل قانع کننده ای که در محل کار کارگر را از کار دور می کند

سایر دلایل:

اگر کارگر بازداشت یا دستگیر بشود و به خاطر این مسئله غیبت بکند و غیبت کارگر بیشتر بشود، کارفرما حق دارد قراردادی که با کارگر امضا شده را فسخ بکند.

 

فسخ کردن با دوره های اطلاع رسانی

کارفرما موظف است که اطلاعات فسخ قرارداد را به صورت کتبی روشن و دقیق  بیان بکند. قرارداد کاری کارگری که به دلایلی که مربوط به رفتار و عملکرد او نیست و بدون دفاع از اتهامات علیه اوست، نمی تواند پایان یابد.

مدت زمان اطلاع رسانی برای کارفرما تا زمانی که کارگر مشغول به کار است باید متفاوت باشد.

برای کارگری که کارش کمتر از شش ماه طول کشیده ، دو هفته پیش باید اطلاع داده شود،

برای کارگری که کارش تا یک و نیم سال طول کشیده ، چهار هفته پیش باید اطلاع داده شود،

برای کارگری که کارش از یک و نیم سال تا سه سال طول کشیده ،شش هفته پیش باید اطلاع داده شود،

برای کارگری که کارش بیشتر از سه سال طول کشیده،هشت هفته پیش باید اطلاع داده شود.

بعد از این اطلاعات رابطه کاری کارگر به پایان می رسد.

شرط اطلاع رسانی خیلی مهم است و اکر شما بدون تمکین از شرط اطلاع استعفا می دهید ،  باید خسارت مدت زمان اخطار را پرداخت کنید.

کارفرما همچنین می تواند قرارداد کاری را با پرداخت هزینه پیش از دوره اطلاع رسانی به پایان برساند، اما در هر صورت  کارگران را از حق تجدیدنظر خواهی محروم نمی کند.