به وسیله قرارداد شغلم اقامت خودم را عوض کردم.

به صفحه اصلی برگردانید

به وسیله قرارداد شغلم اقامت خودم را عوض کردم.

سلام من آحمدهستم، بیست و سه سال دارم.در شهر نوشهر یک و نیم سال هست که دارم در یک کارگاه پوشاک کار می کنم.مجوز کار و بیمه دارم.ولی گرفتن مجوز کار آسان نشد.وقتی که به کارفرمایم گفتم “می خواهم مجوز کار داشته باشم” اول قبول نکرد.سپس پذیزفت و سعی می کرد از دولت الکترونیکی در خواست کند. به سبب اینکه آدرس اقامت من در قونیه بود نمی توانیستم مجوز کار بگیرم.ولی نتوانستم از هیچ جا جواب مثبت دریافت کنم. با پیشنهاد دوستم به صفخه مرکز حمایت از کارگزان که در فیس بوک بود،وارید شدم. برای سوریه ها که در بخش پوشاک کار می کنند یک صفخه آماده کرده اند.وقتی که به وب سایت فیس بوک وارید شدم، بخش حقوق که در قانون ترکیه نوشته شده است من را جذب کرد. صفحه ها عربی داشت که درباره از مجوز کار و بیمه ما نوشته شده است. تمام بخش مجوز کار را خواندم آما جواب سوال خودم را نتونستم پیداش کنم. من هم فرم صفحه  ” پشتیبانی دریافت نمایید”  در وب سایت را  پر کردم و به آنها فرستادم. صادقانه بگویم فکر نمی کردم که آنها به من جواب بدهند. ولی شانسی دیگ هم نداشتم. مجوز کار می خواستم و از هیچ کس نمی توانستم پاسخ مناسب بگیرم. یک و دو روز دیگر من را از مرکز حمایت از کارگران زنگ زدند. به آنها وضعیت را تعریف کردم.گفتند که می توانم مجوز کار بگیرم.برای این لازم است که استان اقامت خودم را تغییر بدهم.به من گفتند که با کارفرمایم یک قرارداد امضا کنم و باید با آن قرارداد به اداره مهاجرات استان کنیه مراجعه کنم.

همه مدارک هایم را جمع کردم و به اداره مهاجرات کنیه مراجعه کردم. در طی یک هفته اقامت خودم را از شهر کنیه به       را نشان دادم. با توجه به دستورالعمل که در آنجا iscidestekmerkezi.org نوشهر جا به جا کردم. به کارفرمایم صفحه

نوشته شده است، به مجوز کار در خواست کردیم. بعد از یک و نیم – دو ماه دیکر سند مجوز کارم را دریافت کردم. به کارمند مرکز حمایت از کارگران خیلی تشکر می کنم. خدا از همه شان راضی باشد.