راه مجوز کار اطلاعات صحیح را پاس می کند

به صفحه اصلی برگردانید

راه مجوز کار اطلاعات صحیح را پاس می کند

من یک کارگر در یک شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی ثبت شده و در استانبول هستم. از روزی که شروع به کار کردم، مجوز کار و بیمه من توسط شرکت ما صادر شد. از حسابدارم فهمیدم که مدت درخواست مجوز کار به دلیل تکمیل 1 سال به مدت تمدید رسیده است. از آنجایی که این فرآیندها توسط کارفرما یا حسابدار ما انجام می شد، من هیچ اطلاعی از نحوه ادامه نداشتم. در مورد کارهایی که باید انجام شود تحقیق کردم، اما به دلیل منابع ترکیه نتوانستم به اطلاعات سالم برسم. به همین دلیل تصمیم گرفتم با مرکز پشتیبانی MUDEM-مرکز حمایت از کارگران که قبلاً از طریق وب سایت آنها درخواست داده بودم و شماره تلفن آنها در تلفن من ثبت شده بود، تماس بگیرم. از طریق واتس اپ پیام دادم. سریع با من تماس گرفتند. وضعیتم را به زبان مادری ام عربی برایشان توضیح دادم. من توضیح دادم که مجوز کار به زودی تمام می شود، در همان کارگاه به کار ادامه می دهم و حسابدار ما از روند تمدید مجوز کار اطلاعی ندارد. من هم از آنها خواستم که با حسابدارم صحبت کنند. مشاور مرکزحمایت از کارگران در همان روز با حسابدار من تماس تلفنی برقرار کرد و اطلاعات دقیقی در مورد روند تمدید و تمدید مجوز کار برای سوری های تحت حمایت موقت ارائه کرد. حسابدارم به محض قطع کردن گوشی، مجوز کار مرا از طریق سیستم تمدید کرد. من در حال حاضر با مجوز کار تمدید شده کار می کنم. خانواده مرکز حمایت از کارگران MUDEM به خاطر علاقه و توجهشان تشکر کنم.