راه موفقیت

به صفحه اصلی برگردانید

راه موفقیت

می دانم که کار بدون ثبت(بدون مجوز) خطرات زیادی را به همراه دارد. بسیاری از کارگران خارجی اجازه کار نمی خواهند و می گویند که در صورت کار غیر رسمی دستمزد بیشتری دریافت می کنند. اما جریمه می شوند و وقتی کارفرمایان حقوقشان را نمی دهند نمی توانند از خود دفاع کنند. از این رو از محل کار خواستم برای عدم پرداخت جریمه و احقاق حق خود برای مجوز کار دائم اقدام کنند.

مسئولان محل کار ما به دلیل بی اطلاعی نمی خواستند با روند درخواست مجوز کار برخورد کنند. وقتی با آنها صحبت کردم، گفتند که چگونه درخواست را یاد بگیر و بیا. در حین تحقیق در اینترنت، مقاله ای را یافتم که توسط مرکز حمایت از کارگران MUDEM به زبان عربی ترجمه شده بود و روند مجوز کار را شرح می داد. برای اطلاعات دقیق، از طریق بخش “پشتیبانی دریافت” وب سایت آنها درخواست دادم. هنگامی که آنها با من تماس گرفتند، از آنها تمام جزئیات در مورد روند درخواست و اینکه آیا می توانند در صورت نیاز با کارفرمای من صحبت کنند، پرسیدم. مشاور مرکزحمایت از کارگران گفت که آنها همیشه می توانند حمایت کنند. من با کارفرمای خود صحبت کردم و سپس از او خواستم که یک بار با مرکزحمایت از کارگران MUDEM تماس بگیرد. آنها اطلاعات دقیقی در مورد روند درخواست مجوز کار، هزینه ها، سیستم اتوماسیون مرحله به مرحله ارائه کردند و تمام مدارک لازم و اطلاعات سایت را برای تلفن من ارسال کردند.

حمایتی که آنها ارائه کرده اند روند درخواست مقامات محل کار را تسهیل کرده است. از طرف من برای مجوز کار اقدام کردند و بعد مجوز من تایید شد. من احساس راحتی می کنم که به عنوان یک کارمند با مجوز کار کنم. خانواده مرکز حمایت از کارگران MUDEM برای همه حمایت هایشان تشکر کنم.