سه دوست حالا به جای کار کردن،با هم به مدرسه می روند

به صفحه اصلی برگردانید

سه دوست حالا به جای کار کردن،با هم به مدرسه می روند

وقتی که مودم برای اولین بار با سه دوست سوریه ای روبرو شد که در همان محله آشنا شده بودند و هر سه نفر در یک کارگاه پوشاک مشغول به کار بودند  تا در امد بیشتری برای خانواده هایشان کسب کنند ،  از شرکت بازرسی کرد و هر سه فرزند از کارگاه خارج شدند. بعدا مودم به خانه ۳ کودک رفت و اطلاعاتی در مورد روند فعالیت ها ارائه کرد و تلاش کرد خانواده ها را متقاعد کنند که کار کودکان بر روی رشد کودک تاثیر منفی می گذارد به خصوص کار در کارگاه برای کودکان بسیار سنگین است و به انها  گفتند که بهتر است برای رفتن به مدرسه تلاش کنند و مانند کودکان باشد. اگر چه خانواده های کودکان نمی خواستند قبول کنند که خسارت مالی زیادی متوجه شان بشود ، اما انها اعتقاد داشتند که این نام تجاری می خواهد هزینه های اموزش و پرورش کودکان را پوشش دهد و مودم از وضعیت این ۳ کودک  حمایت کند. مودم و آسام فرآیند شناسایی را با حمایت از یکی از کودکان آغاز کردند و در حال حاضر هر 3 کودک کلاس اول دبیرستان را به پایان رسانده اند و بسیار موفق هستند.