مجوز کار بگیرید! مراقب باش!

به صفحه اصلی برگردانید

مجوز کار بگیرید! مراقب باش!

من در یک کارگاه با 50 کارگر به عنوان سرکارگر کار می کنم. از آنجایی که سال هاست در نساجی کار می کنم، هر کاری از دستم بر می آید می توانم انجام دهم. به همین دلیل هر کاری را در کارگاه اجرا می کنم. من هماهنگ با همکارانم کار می کنم. تعداد کارمندان خارجی در کارگاه ما بسیار کم است، این کارگاهی است که عمدتا شهروندان ترکیه در آن کار می کنند. با اینکه همه چیز در کارگاه خوب بود اما تنها مشکل ما نداشتن مجوز کار بود. متأسفانه کارفرمای ما از مجوز کار اطلاعی نداشت چرا که تاکنون اتباع خارجی را در کارگاه استخدام نکرده است.

با توضیح اینکه کارگران خارجی باید با مجوز کار کار کنند و اینکه هم از حقوق محل کار و هم ما محافظت کنیم، از او اجازه کار خواستم. گفت تحقیق می کنم و به من خبر می دهد. کارفرمای من گفت که با کارگاهی تماس گرفته است که کارگران ثبت نام شده سوری در آن مشغول به کار هستند و متوجه شده است که پروژه ای از انجمن حمایت از پناهندگان به نام مرکز حمایت از کارگران، پشتیبانی مشاوره ای در این زمینه ارائه می دهد و من می توانم با او تماس بگیرم. پس از آن با دریافت اطلاعات تماس به مرکز حمایت کارگران مراجعه کردم. من اعلام کردم که می خواهم در مورد روند درخواست مجوز کار اطلاعاتی کسب کنم. پس از توضیح دقیق فرآیند درخواست مجوز کار، آنها راهنمای درخواست مجوز کار را به زبان ترکی و عربی برای من ارسال کردند. من تمام اطلاعات را با کارفرمای خود به اشتراک گذاشتم. برای من و دوست سوری دیگرم مجوز کار گرفته شد. انتظار 1 ماهه ما نتیجه مثبت داشت و مجوز کار ما صادر شد.

از کارکنان انجمن حمایت از پناهندگان – پروژه مرکز حمایت از کارگران که تماس های هفتگی برقرار کردند و تمام مراحل را پیگیری و پشتیبانی کردند تشکر می کنم.