مردم احساس مراقبت می کنند

به صفحه اصلی برگردانید

مردم احساس مراقبت می کنند

من در یک کارگاه تولید لباس زیر مردانه بدون مجوز کار و بیمه کار می کردم. در مدتی که کار کردم به دلیل پایین بودن سطح اشتغال نتوانستم افزایش حقوق بگیرم. با این حال، هیچ وقت به دلیل رضایت از شغلم به ترک فکر نکردم. کارفرمای من آدم خوبی بود، می گفت اگر اوضاع بهتر شود مجوز کار صادر می کند و مطرح می کند. با توجه به عدم افزایش مشاغل، نمی‌توانستم اصرار بر افزایش حقوق، مجوز کار و بیمه به کارفرما داشته باشم. اما روز به روز برای من یک نقطه ضرر بود. از آنجایی که نمی دانستم حقوقم چیست، نمی دانستم چگونه با کارفرمای خود صحبت کنم.

ماه ها بعد، در مورد مرکزحمایت از کارگران MUDEM شنیدم. من برای بخش “دریافت پشتیبانی” در وب سایت آنها درخواست دادم. مشکلاتم را یکی یکی به آنها گفتم. اول از همه از مضرات مجوز کار نام گفتند. آنها اطلاعاتی در مورد روند درخواست مجوز کار دادند. آنها همچنین مشاوره دقیق در مورد هزینه ارائه کردند. کارفرمای من با حوصله به آنچه می گفتم گوش می داد.

بعد از چیزهایی که از آنها یاد گرفتم، درخواست مصاحبه با کارفرمای خود کردم. من اطلاعاتی را که از مرکز حمایت از کارگران در مورد حقوقم دریافت کردم به کارفرما منتقل کردم و اول از همه درخواست افزایش حقوق کردم. قول داد حقوقم را افزایش دهد. او به قول خود وفا کرد. حقوقم را افزایش دادم حالا وقت گرفتن مجوز کار و بیمه بود. مشاوران مرکزحمایت از کارگران MUDEM دوباره با من تماس گرفتند. آنها با پرسیدن اینکه آیا مشکلات من حل شده است، مشاوره مستمری در مورد اینکه من باید انجام دهم ارائه کردند. صادقانه بگویم، فکر کردم دیگر با من تماس نخواهند گرفت. وقتی دوباره تماس گرفتند و احوالم را پرسیدند و اطلاعاتی در مورد روند کار به دست آوردند بسیار خوشحال شدم. من اعلام کردم که موضوع افزایش حل شده است اما هنوز درخواستی برای مجوز کار من انجام نشده است. آنها به من گفتند که دوباره با کارفرمای خود ملاقات کنم و اگر کارفرما از روند درخواست اطلاعی نداشت، مشاوران مرکز حمایت از کارگران می توانند با کارفرمای من ارتباط برقرار کنند و روند را توضیح دهند. دوباره برای ملاقات با کارفرما رفتم. کارفرما و سایر افراد مسئول به من گفتند که نمی دانند چگونه برای مجوز کار اقدام کنند و باید کسی را پیدا کنم که از من حمایت کند. پس از آن، با مرکزحمایت از کارگران تماس گرفتم و از سرپرستانم خواستم که روند درخواست را توضیح دهند.

با تشکر از مرکز حمایت کارگران، در حال حاضر با مجوز کار و بیمه کار می کنم. حق کارگر را یاد گرفتم. اطلاعاتی را که یاد گرفتم به همکارانم منتقل کردم تا آنها نیز مطلع شوند. این حس خوبی است که مردم به حقوق خود می رسند و به آنها رسیدگی می شود. برای شما ارزش قائل هستند. من می خواهم از مرکزحمایت کارگران MUDEM برای همه حمایت و مشاوره ها تشکر کنم.