همه به حق خود رسیدند

به صفحه اصلی برگردانید

همه به حق خود رسیدند

من حدود 5 سال است که بدون مجوز کار و بدون بیمه در کارگاهی مشغول به کار قالب پلاستیکی هستم. من به کارفرما اصرار کردم که می خواهم قانونی کار کنم. این رویکرد مداوم نتایج خوبی را به همراه داشته است. کارفرما مجوز کار مرا صادر کرد و شروع به پرداخت بیمه من کرد. من 1.5 سال است که روی مجوز کار کار می کنم. با وجود اینکه من این مشکل را حل کردم، مشکلات دیگری همچنان ادامه داشت. با اینکه در رشته خودم استاد بودم، نسبت به استادانی مثل خودم دستمزد پایینی می گرفتم و وقتی اضافه کار می کردم نمی توانستم اضافه کاری دریافت کنم. من تنها کسی نبودم که این مشکل را داشتم. من از این وضعیت ناراحت بودم و نمی دانستم چه کار کنم. یک روز پست مرکز حمایت از کارگران را در فیسبوک دیدم. به این فکر کردم که ممکن است مفید باشند.من وضعیتم را یادداشت کردم. هرگز انتظار نداشتم به این سرعت تماس بگیرند. همان روز با من تماس گرفتند. آنها از من سوالاتی در مورد مشکلاتی که تجربه می کردم پرسیدند و حقوقم را به من گفتند. من اطلاعاتی در مورد حق کارگر، حقوق، دستمزد منصفانه، دستمزد اضافه کاری، مجوز کار دریافت کردم. متوجه شدم که واقعاً چیزی در مورد این مسائل نمی دانم. من هم یاد گرفتم که اگر حقم را نمی دهند حق شکایت هم دارم. پس از کسب اطلاعات در یک روز مناسب با صاحب کارم صحبت کردم و حقوق خود را مطالبه کردم. به او گفتم اگر قبول نکند شکایت خواهم کرد. با این سخنرانی، کارفرما با افزایش حقوق، دستمزد اضافه کار من را پرداخت کرد. من تنها کسی نیستم که از این وضعیت در کار سود برده ام. کارگران دیگر نیز از این وضعیت منتفع شدند. آنها هم مثل من تمام حقوقشان را گرفتند.

به کارگرانی که مانند ما از کشورهای مختلف می آیند و برای مراقبت از خانواده خود کار می کنند، از طریق مترجمان خود حقوق خود را به زبان مادری به آنها آموزش می دهد. تشکر از مرکز حمایت از کارگران