کار عادلانه و دست‌مزد عادلانه را طلب کردم.

به صفحه اصلی برگردانید

کار عادلانه و دست‌مزد عادلانه را طلب کردم.

من مریم هستم، 5 سال است که در ترکیه، در یک کارخانه‌ به عنوان طراح کار می کنم. در حالیکه   در کارخانه  کار ما، استعداد ما و کارایی ما مساوی بود باز هم مردان طراح ترک دستمزد بیشتری از من می گرفتند. علی رغم این که کار ما مساوی بود و دستمزد آنها بیشتر، این را اشتباه  می دانستم وبه همین دلیل موضوع را به  پیش کارفرما بردم و گفتم دستمزد عادلانه را می خواهم. کارفرما  به من اطلاع داد که خودش نمی تواند کاری بکند و من باید با محاسب دیدار بکنم. محاسب هم توضیح داد که در حقوق‌‌تان اشتباهی ندارد و در این مورد هیچ تغییری نمی دهد. بنابرین تصمیم گرفتم که به عنوان آخرین راه حل به مرکز حمایت از کارگران که قبلا از یک رفیقم شنیده بودم، سر بزنم. مرکز حمایت از کارگران از من پرسیدند که برای کدام مارک‌ها تولید می کنید، و من جواب‌شان دادم و هم مارک‎های بین المللی هم مارک‌های ملی را به آنها اشتراک گذاشتم. بعد از تماسی که به مرکز حمایت از کارگران گرفتم، نمایندۀ مارک­ها  برای بازرسی کردن به کارخانه آمدند. یک ماه بعد از بازرسی، حقوق من افزایش یافت و شروع کردم که دستمزد مساوی با مردان طراح ترکیه را بگیرم.