اگر کارفرمایم مجوز کار را دریافت نمی کند، من هم باید جریمه نقدی پرداخت کنم!

اگر کارفرمایم مجوز کار را دریافت نمی کند، من هم باید جریمه نقدی پرداخت کنم!

من در شهر استانبول در یک کارگاه پوشاک کار می کنم. بدون صحبت در مورد مجوز کار و بیمه ، برای پرداخت هزینه موافقت کردیم. وقتی به کارگاه پوشاک رفته آمد می کردم هم کار را و هم شرایط که برای کار کردن لازم است به دست آوردم. به قولی دوستم که او هم در کارگاه جانبی کار می کند به من گفته که ما سوریه ها وقتی که کار می کنیم باید مجوز کار داشته باشیم.برای او هم کارفرمایش مراجعه کرده و گرفته است. وقتی که آین اطلاع را با کارفرمایام اشتراک گذاشتم به من “من نمی دانم چگونه مجوز کار دریافت کنم،اگر این طوری کار می کنی اینجوری ادامه بده” گفت. بنابراین شروع کردم در اینترنت جستجو کنم. من اسناد لازم برای مجوز کار را در یک وب سایت که در آن حقوق کار در زبان عربی و ترکی نوشته شده است، یادداشت کردم.

در کارگاه در وقت استرحات به اتاق کارفرما رفتم و وب سایت را نشان دادم و صفحه ای را که در آن اسناد مورد نیاز نوشته شده اند، باز کردم. به کارفرمایم  توضیح دادم و درباره درخواست مجوز کارهم اصرار کردم ولی  به من گفت که نمی خواهم مشغول به این کار بشوم و این موضوع را ول کرد.من هم از اتاق خارج شدم و به سر کارم برگشتم آما اعصابم پرت شده بود.

 باز هم وارید شدم و یکم جستجو کردم.دیدم که گرفتن مجوزwww.iscidestekmerkezi.org آن شب که خانه رفتم به صفحه

کار قانونی است و بدون مجوز کار،کار کردن جریمه سه هزار و پانصد ترک لیرا دارد. برای کارفرما هم هشت هزار و هشتصد لیرا است. میخواستم مطمئن باشم که این درست است.تصمیم گرفتم از طریق وب سایت با وکیل ملاقات کنم.فرم را پر کردم. وقتی صبح در محل کار بودم، تلفنم زنگ زد و تماس گیرنده گفت که ایشان یک وکیل مرکز حمایت از کارگران بود.سوالهایم را پرسیدم و درباره جریمه سوال کردم که آیا آنها درست است یا نه. وکیل گفت که مجازات درست است و من باید به کارفرما در مورد این موضوع بگویم. همانطور که من در استانبول ثبت نام می کنم، او می گوید که من تمام شرایط قانونی را به دست آورده ام و اگر کارفرمای من درخواست اجازه کار را بدهد، می تواند اجازه کار در ظرف 2 ماه دریافت کند.بعد از اینکه گوشی را خاموش کردم به اتاق کارفرما رفتم.همه چیز را با تلفن صحبت کردم و به او گفتم که جریمه ها خیلی زیاد است.کارفرما من که این چیزها را شنید کمی فکر کرد و گفت که باشه مراجعخ خواهم کرد.اول فکر کردم که من را ول می کرد به خاطر این اینجوری گفت.بعد از چند روز گذاشتن از من عکس خودم را خواست و گفت که مراجعه کرد.الان منتظر هستم، اگر مجوز کارم صادر می شود باز هم به شما خواهم نوشت. از تمام تلاش های شما متشکرم.