سوالات متداول

بله.  انجمن کسب و کار ترکیه در یک محل کار تحت پوشش خدمات بازار کار فعال است و برنامه سازمان به عنوان بخشی از این دوره هاست که شما می توانید آموزش فنی و حرفه ای کار را در آن ببینید. در اخر آموزش برای کار کردن در همان جا کارفرما به جای شما می تواند به وزارت مراجعه کند. در این برنامه ها، سهمیه اشتغال در محل کار ممکن است توسط وزارتخانه متفاوت باشد.

انجمن کسب و کار ترکیه نهادی است که برای افرادی که به دنبال کارهستند ، کار پیدا می کند. اگر شما 6 ماه در حمایت موقت هستید می توانید در دوره ها وبرنامه ها شرکت کنید و در عین حال در سر کار هم می توانید در

آموزش حین کار شرکت کنید.  (İŞKUR)

جریمه های اداری برای خارجی ها و کارفرمایان آنها اعمال می شود که بدون مجوز کار ،  کار می کنند. کارفرمایی که به کارگران بدون مجوز کار ،  کار می دهند هزینه های شخص خارجی و همسر و فرزندانش را در صورت لزوم، همچنین هزینه های بازگشت به کشور شخص خارجی و هزینه های مربوط به سلامت در صورت لزوم را باید پرداخت کند. در صورت تکرار کار بدون مجوز، جریمه اداری یک بار افزایش می یابد. کارگر بدون مجوز کار نیز ممکن است در معرض خطر اخراج از کشور قرار گیرد.

بله،از وقتی که تاریخ مجوز کار تان پایان رسید (به شرط اینکه مدت 45 روز را از دست ندهید و محتوای کارتان را تغییر ندهید)می توانید همان کاری که انجام می دادید را ادامه بدهید.این مدتی که کار کرده اید، کار قانونی محسوب می شود و مسئوليت شما،مقامات مرتبط و کارفرما همچنان ادامه می دهد.

خیر. مجوز کارتان که در سیستم وارد شده معتبر است. وقتی که در همان شرکت جا به جا شدید و یا در شاخه های دیگر همان شرکت مشغول شدید ، باید دوباره مجوزکار بگیرید.

بله اگر شما از کار خارج می شوید مجوزکارتان باطل می شود. مدت باطل کردن تان از طرف شرکت شروغ می شود. این لغو باید حداکثر ظرف 15 روز پس از خاتمه قرارداد انجام شود. اگر شما می خواهید در یک شغل جدید شروغ به کار کنید ، کارفرمای جدید تان  می تواند به جای شما بعد از لغو شدن مجوز کار قدیمی تان درخواست بدهد.

بله کارگرانی که در ترکیه با مجوز کار، کار می کنند برای عضو اتحادیه شدن مانعی ندارند.

کار در تعطیلات آخر هفته باید به عنوان اضافه کاری محسوب شود چرا که بیش از 45 ساعت کار در هفته است .   به عنوان مثال، هنگامی که یک کارگر در روز یکشنبه که تعطیل است کار می کند، این کارگر هم مانند یک روز عادی و هم مانند یک روز تعطیل کار خواهد کرد و حق دریافت مبلغ اضافی خواهد داشت که با افزایش 50٪، یعنی یک سوم و نیمی در روز، پرداخت می شود، بنابراین کارگر مجموعا دو و نیم  روز حقوق را برای یک روز تعطیل آخر هفته خواهد گرفت.

درباره کار کردن در روزهای تعطیلات رسمی و عمومی بستگی به قراردادی دارد که بین کارفرما و کارگر امضا می شود. ولی اگر قانونی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد ، کارفرما برای کار کردن کارگر در روزهای تعطیلات رسمی و عمومی باید اول از کارگر تایید بگیرد.

29 Ekim,1 Ocak,23 Nisan,1Mayıs,19 Mayıs,15 Temmuz,30 Ağustos تعطیلات رسمی این ها است:
عید رمضان و قربان هم تعطیلات عمومی است.

یک روز تعطیل است.           1ocak,23 nisan,1 mayıs,19 mayıs 30 ağustos یک و نیم روز  Ekim 29

عید رمضان سه و نیم روز است: عید قربان چهار و نیم روز تعطیل است.

در این مورد بین افرادی که با مجوز کار کار می کنند و شهروندان جمهوری ترکیه هیچ تفاوتی وجود ندارد. در این مورد، مقررات مربوط به قوانین مربوطه درباره شما اعمال می شود.

مانند کارگر ترکی که با دستمزد حداقل کار می کند ، همه حقوق مثل مجوز، سنوات و غیره را دارید.

اگر شما بعد از گرفتن مجوز کار شروع به کار نکردید ویا بدون اطلاع از کار خارج شدید واگر نمی توانند به شما برسانند ، کارفرما می تواند به لغو مجوز کار شما اقدام کند . در چنین مواردی، درخواست های لغو مجوز کارتان توسط کارفرما از طریق اینترنت انجام می شود. به همین دلیل اگر می خواهید در محلی کار که مجوز کار  گرفتید ، باید خودتان مراجعه نمایید.

خیر. شما فقط  برای یک کار می توانید به مجوز کار مراجعه نمایید.

مجوز کار شما اول سالانه صادر می شود. 60 روز قبل به پایان سال باید مراجعه و تمدید بکنید.

مجوز کار تان که توسط وزارت کار،خدمات اجتماعی و خانواده می دهد ویا تمدید می شود یا رد می شود ویا لغو می شود درباره این موضوغ ها را با به شما می فرستد یا به کارفرما شما می فرستد

بله. برای کارفرما کافی است که از دولت الکترونیک درخواست نماید.لازم نیست که به وزارت اسنادی ارسال کند.

مجوز کارتان فقط در شهری که در آنجا اقامت دارید معتبر است. اگر شما توسط شرکت خارج از شهر استخدام شده اید، ، از اداره مدیریت مهاجرت ولایتی در شهر خودتان باید اجازه راه بگیرید.

خیر. شما هم مانند شهروندان جمهوری ترکیه از همان تنظیم حقوق و دستمزد استفاده می کنید. در این زمینه همان قانونی ” در ترکیه کار کردن در زیر حداقل دستمزد امکان پزیر نیست” ، برای شما هم معتبر است.

نه، شما فقط می توانید در شهری که به شما مجوز اقامت می دهد،کار کنید. آن شهری است که نامش در کارت شناسایی حفاظت موقت نوشته شده است.

اگر می خواهید در یک شهر دیگر کار کنید، ابتدا باید شهر اقامت خود را تغییربدهید.

دندانپزشکی، پرستاری

داروسازی( طبق قانون داروساز ها و داروخانه ها)

دامپزشکی (مطابق با قانون ایجاد صندوق دامپزشکان و آثاری که توسط دامپزشکان تنظیم می شود)

اداره بیمارستان خصوصی( با توجه به قانون بیمارستان خصوصی)

دفاع، طرفداری(تحت قانون وکالت)

دفتر اسناد رسمی (طبق قانون اسناد رسمی)

افسر امنیتی در نهادهای خصوصی یا دولتی(مطابق با قانون حفاظت و حفاظت برخی از موسسات و سازمان ها)

صید ماهی، صدف، اسفنج، مروارید، مرجان، غواصی، اکتشافات، راهنمایی، کاپیتان بودن، مسئول چرخ دنده، کارمند، خدمه و غیره( تحت قانون کاباگوتا)

کارگزاری گمرک (طبق ماده 227 قانون گمرک شماره 4458)

راهنمایی های گردشگری (طبق ماده 3 قانون شماره 6326 در مورد قانون حرفه ای راهنماهای گردشگری)

اگر می خواهید مجوز کار در برخی از حرفه هایی که نیاز به تخصص دارند را دریافت کنید، باید مجوز قبلی از وزارتخانه های مربوطه دریافت کنید. با توجه به این؛

اگر حرفه شما مراقبت بهداشتی است،

اگر شما دارای یک تخصص حرفه ای هستید، باید از وزارت آموزش و پرورش یا شورای تحصیلات عالی اجازه داشته باشید.

اگر شما از قبل مجوز ندارید، برنامه ارزیابی نخواهد شد و حذف خواهد شد.

اگر می خواهید کسب و کار خود را شروع کنید و به طور مستقل کار کنید، می توانید درخواست مجوز کار را بعد از شرایط زیر انجام دهید; تکمیل استقرار موسسه با شماره مالیاتی انجام می گیرد، برای ایجاد موسسه باید در طول فرآیند درخواست (به عنوان مثال روزنامه رجیستری تجاری برای شرکت ها، تجار واقعی و سند ثبت نام اتاق برای معامله گران و صنعتگران) در سیستم اتوماسیون اسکن شود.

مجوزهای مجاز برای صدور مجوز کار در هنگام صدور اجازه کار و صدور مجوز کار مورد نیاز است.

خیر. در طول درخواست مجوز کار هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود. با این حال، اگر برنامه نتیجه تان  مثبت باشد، کارفرما از طریق پست الکترونیک مطلع خواهد شد که مجوز کار مثبت تایید شده است و پرداخت لازم است. کارفرما این هزینه را پرداخت می کند. هزینه های مجوز کار هر ساله تمدید می شود، لینک مربوطه به شرح زیر

است:

https://www.csgb.gov.tr/uigm/duyurular/2018-harc-miktarlari/

شما باید قراردادی را که به وضوح شرایط کار را بیان می کند، امضاء کنید که می گوید: ” قراردادی با مدت زمان مشخص.” شما می توانید قرارداد نمونه را از لینک زیر دریافت کنید.

http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/sozlesme-ve-dilekce-ornekleri/

شما می توانید شماره شناسه ای را که با رقم 98 شروع می شود در این سایت پیدا کنید

‘’http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabancıKimlikSorgulama.aspx’

و از شماره شناسه هایی که با 99 آغاز می شوند اطلاع کسب کنید.

اگر شما می خواهید در شرکت شخص دیگری کار کنید نیازی نیست که خودتان مستقیم در خواست نمایید به جای شما کارفرمایی که مایل به استخدام شما است در خواست می نماید . در این مراجعه مدارک لازم اینهاست…

کارت شناسایی حمایت موقت که با رقم ۹۹ آغاز می گردد

عکس پرسنلی

قراردادی که بین شما و کارفرما امضا شده

رمز دولت الکترونیک کارفرما

اگر لازم می باشد اسناد مربوط به کارخانه (گواهی فعالیت، آخرین اطلاعات سرمایه و مشارکت سازمان،اعلامیه مالیات آخرسال،وکالتنامه)

فرصت های مربوط به قرارداد و دادخواست در سایت وزارت قابل دسترسی است :

http://www.calismaizni.gov.tr/calisma-izni/sozlesme-vedilekce-ornekleri/

بله شما می توانید کار خودتان را مانند شهروندان ترکیه در نهادهای رسمی ثبت نمایید. در این مورد برای گرفتن مجوز کار باید خودتان به وزارت مراجعه کنید.

خیر، اگر شما می خواهید در کشاورزی و دامداری فصلی کار بکنید  برای شما محدودیت سهمیه ای وجود ندارد.

تعداد کارکنان تحت حفاظت موقت در محل کار نباید از ده درصد تعداد کارکنان ترکیه بیشتر باشد ولی در جایی که تعداد کارگران کمتر از ده نفر باشد می تواند به یک خارجی که  تحت حفاظت موقت است مجوز کار داده  شود.

بله اگر درخواست معافیت مجوز کار شما پذیرفته می شود، فرم اطلاعات معافیت مجوز کار را دریافت خواهید کرد. شما می توانید از طریق سیستم اتوماسیون به این فرم دسترسی پیدا بکنید و آن را چاپ کنید.

خیر ، اگر شما مجوز کار موجود خودتان را که به شما تحت حفاظت موقت داده شده است لغو کنید، می توانید برای معافیت اجازه کار درخواست نمایید.

اگر شما یک متقاضی ویا پناهنده مشروط هستید و می خواهید در فصل کار های کشاورزی ویا دامداری کار کنید حق دارید که مجوز کار بگیرید. شما می توانید در مدریت استان که هویتتان را  تایید می کند ، برای معافیت مجوز کار درخواست نمایید. برای این منظور شما باید یک شماره شناسایی خارجی با شروع  از ۹۹ داشته باشید که حداقل 6 ماه تحت حفاظت موقت قرار گرفته اید و این در خواست را در استان ارائه داده اید که به شما اجازه اقامت داده شده است و البته شما نباید دارای مجوز کاری باشید که قبلا گرفته اید .

یک ایمیل اعلان به کارفرما ارسال می شود که به شما اجازه کار داده شده است. علاوه بر این، گواهی مجوز کار صادر شده توسط وزارت به آدرس محل کار توسط پیک واجد شرایط ارسال می شود.

اگر شما می خواهید در شرکت شخص دیگری کار بکنید لازم نیست که خودتان برای مجوز کار مراجعه نمایید. به جای شما کارفرمایی که می خواهد با شما کار کند ، مراجعه خواهد کرد.

 اگر می خواهید کسب و کار خودتان را بسازید ، برای مجوز کار باید خودتان مراجعه نمایید.

https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin

شما می توانید 6 ماه پس از تاریخ ثبت نام حمایت موقت برای مجوز کار درخواست نمایید.

چون اگر شما در ترکیه بدون اجازه کار ، کار می کنید، درباره شما اعمال کیفری و اداری بکار می گیرد.

برگه مجوز این است که از طرف وزارت کار خدمات اجتماعی و خانواده  ارائه می شود و در مدت اعتبار آن به شما اجازه می دهد که در ترکیه هم مجوز کار بگیرید و هم اقامت داشته باشید.