پنج شماره مهم که در موارد اضطراری می توانید زنگ بزنید

پنج شماره مهم که در موارد اضطراری می توانید زنگ بزنید

برای سوری های تحت حفاظت موقت در ترکیه شماره پشتیبانی هست که در موقع اضطراری می توانند زنگ بزنند و سولات خود را می توانند بپرسند. اگر فردی هستید که دارای مجوز کار نیست، حداقل دستمزد را به دست می آورد، معتقد است که شرایط کار سالم نیستند، کار اجباری را تحت پوشش قرار می دهند، در معرض رفتار و تبعیض در کار هستند، می توانید از شماره پشتیبانی زیر تماس بگیرید و از کمک بخواهید. شما می توانید تمام این شماره ها را به صورت رایگان زنگ بزنید و به زبان خودتان صحبت کنید.

170- مرکز تماس وزارت کار،خانواده و خدمات اجتماعی

اگر شما کارمند بدون مجوز کار هستید، کارفرما برای مجوز کار درخواست نمی کند،شما تحت حداقل دستمزد کار می کنید و بدون بیمه کار می کنید، می توانید با شماره 170  رایگان تماس بگیرید و در مورد مشکلات زبان خودتان صحبت کنید. باز هم اگر فکر می کنید شرایطی که در آن کار می کنید برای سلامتی کارکنان مناسب نیست یا اگر شما در معرض تبعیض هستید، می توانید با شماره 170 تماس بگیرید و مشکلات خود را به اشتراک بگذارید.

155- خط تلفن پلیس

اگر حقوق خود مستحق را نتوانستید دریافت کنید،اگر شما قربانی قاچاق هستید، شما در معرض آزار و اذیت جنسی قرار می گیرید، می بینید که کودکان زیر 15 سال در کار مشغول به کار هستند، یا اگر شما به عنوان یک کارگر کودک کار می کنید، می توانید با 155 تماس بگیرید.

157- مرکز تماس اداره کل مدیریت مهاجرت

اگر شما در محل کار کار اجباری میکنید خط 157 را می توانید زنگ بزنید و در زبان خود شکایت بکنید.

 444 26 18- خط دفتر کمک های حقوقی اتحادیه انجمن های شورای ترکیه

برای گرفتن پشتیبانی حقوقی شماره 18 26 444 دفنر کمک های حقوقی که مال اتحادیه انجمن های شورای ترکیه است،می توانید زنگ بزنید. بعد از تعیین شدن یک وکیل که با شما علاقمند می شود، برای به صورتی راختی موفق شدن با وکیل، پشتیبانی ترجمه ارائه می شود. برای انجام این کار، وکیل تان باید شماره 59 59 292 0312 را زنگ بزند و پشتیبانی ترجمه را درخواست کند.

خط اتحادیه کانون وکلا فقط برای وکیل ها است. این شماره را می توانید به وکیل تان بدهید. بعد از معرفی خود و دادن شماره ثبت نام، وکیل به مترجم ارجاع خواهد شد.

444 28 47 – خط تلفن بهداشت بین المللی

برای تمام سوالات مربوط به سلامت، می توانید خط تلفن بهداشت بین المللی 28 47 444 را زنگ بزنید.