چگونه می توان مجوز کار گام به گام را برای خارجیان تحت حمایت بین المللی درخواست کرد؟

چگونه می توان مجوز کار گام به گام را برای خارجیان تحت حمایت بین المللی درخواست کرد؟

متقاضیان حمایت بین المللی یا مهاجران خارجی مشروط می توانند برای مجوز کار 6 ماه پس از تاریخ درخواست حمایت بین المللی درخواست دهند.

 

  • قرارداد کار بین فرد خارجی و کارفرما منعقد می شود.
  • کارفرما یا استفاده کننده از اظهارنامه الکترونیکی مجاز از سوی وی، سابقه محل کار از طریق ایمیل در سامانه اتوماسیون مجوز کار اتباع خارجی از طریق دولت الکترونیک ایجاد می شود. (می توانید امضای الکترونیکی را از موسسات مجاز توسط اداره فناوری اطلاعات (BTK) دریافت کنید.)
  • کارفرما وارد منوی «بکار گرفتن» می شود، اطلاعات و مدارک درخواستی را از برگه « حفاظت بین المللی» پر کرده و در سامانه بارگذاری می کند. برنامه را با تایید آن با امضای الکترونیکی تکمیل می کند. (می توانید روند ارزیابی درخواست خود را از «منوی پیگیری برنامه» دنبال کنید)
  • اگر درخواست توسط وزارت ما مثبت ارزیابی شود، هزینه مجوز کار و هزینه کاغذ ارزشمندی که به شما اعلام می شود، به طور جداگانه به حساب های بانکی مربوطه واریز می شود.
  • کارت اجازه کار صادر شده به نام فرد خارجی توسط PTT Kargo به آدرس محل کار شما ارسال می شود. (شما می توانید محموله را با شماره بارکد 13 رقمی که با اضافه کردن شماره 268004 در جلوی شماره درخواست مجوز کار خود از طریق سیستم پیگیری محموله PTT بدست آورده اید، پیگیری کنید.)
  • کارفرما باید ظرف 30 روز از تاریخ تایید پروانه کار اتباع خارجی به مرکز تامین اجتماعی که فرد خارجی وابسته به آن است مراجعه و اظهارنامه اشتغال به کار را به بیمه شده ارائه کند.

 

(مبلغی که باید به عنوان مبنای حق بیمه در نظر گرفته شود نمی تواند کمتر از دستمزد اعلام شده در درخواست مجوز کار خارجی باشد.)

 

مدارک مورد نیاز

 

برای خارجی ها:

قرارداد کار، عکس پاسپورت بیومتریک خارجی، پاسپورت، دیپلم

برای کارفرما:

پلاک مالیاتی، روزنامه ثبت تجارت، ترازنامه محل کار، گواهی فعالیت در محل کار، گواهی مجوز اولیه (در صورتی که یک خارجی متخصص بهداشت و درمان باشد گواهی اولیه مجوز از وزارت بهداشت و در صورتی که متخصص آموزش باشد از وزارت آموزش ملی اخذ می شود. .)

 

برای کاربرد؛  https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/

 

منبع; https://www.csgb.gov.tr/media/87024/adim-adim-tr-bakanlik-logo-2021-2.jpg