مجوز کاری مستقل چیست؟ چگونه می توانم برای اجازه کار مستقل درخواست کنم؟

مجوز کاری مستقل چیست؟ چگونه می توانم برای اجازه کار مستقل درخواست کنم؟

اگر می خواهید کسب و کار خود را شروع کنید و به طور مستقل کار کنید، می توانید درخواست مجوز کار را بعد از شرایط زیر انجام دهید; تکمیل استقرار موسسه با شماره مالیاتی انجام می گیرد، برای ایجاد موسسه باید در طول فرآیند درخواست (به عنوان مثال روزنامه رجیستری تجاری برای شرکت ها، تجار واقعی و سند ثبت نام اتاق برای معامله گران و صنعتگران) در سیستم اتوماسیون اسکن شود.

مجوزهای مجاز برای صدور مجوز کار در هنگام صدور اجازه کار و صدور مجوز کار مورد نیاز است.